Wat is nu al mogelijk?

Heeft u een digitale meter? Dan komt u in aanmerking voor

 • energiedelen in een gemeenschappelijk gebouw, bijvoorbeeld een appartementsgebouw
 • energiedelen met uzelf, bijvoorbeeld met uw tweedeverblijfplaats of een andere vestiging
 • persoon-aan-persoonverkoop, bijvoorbeeld aan een familielid, buur of vriend.

Vanaf januari 2023 kan energiedelen ook binnen een energiegemeenschap van burgers en een hernieuwbare energiegemeenschap.

Wat is energiedelen?

Inhoud is aan het laden

Wat is het verschil tussen energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop?

 • Bij energiedelen kan groene stroom kosteloos toegewezen worden aan één of meerdere afnamepunten. Het verkopen mag niet.
 • Bij de persoon-aan-persoonverkoop kan groene stroom verkocht worden aan één andere afnemer. Wegschenken mag ook.

Hoe werkt het?

Actieve afnemers nemen niet gewoon energie af van het net, maar produceren ook zelf energie. Zij mogen hun ‘stroomoverschot’

 • met zichzelf delen. Als een afnemer meerdere verblijfplaatsen of gebouwen bezit, dan kan hij voortaan op elk van die adressen in het Vlaamse Gewest genieten van zijn zonnestroom.
  Zo kan bijvoorbeeld stroom van de zonnepanelen op een hoofdverblijfplaats ook gebruikt worden in een buitenverblijf aan zee. Of kan een bedrijf, organisatie of lokaal bestuur energie delen tussen verschillende vestigingen.

 • rechtstreeks aan een andere persoon verkopen, bijvoorbeeld aan een buur, vriendin of familielid. Dat heet peer-to-peerhandel of persoon-aan-persoonverkoop. Gratis wegschenken mag ook.

 • delen in een collectief gebouw (appartementsgebouw, kantoorcomplex, loods,…). Zij kunnen gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van het gebouw en als actieve afnemers de opgewekte energie kosteloos onder elkaar delen, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag. bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag. Als er aan twee of meerdere eindafnemers energie verkocht wordt, moet de verkopende partij een leveranciersvergunning aanvragen bij de VREG of beroep doen op een bestaande leverancier die als tussenschakel optreedt tussen de verkoper en de afnemers.

Voorwaarden

Aan de energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop zijn een aantal voorwaarden opgelegd, waaronder:

 • ​​​​​​Alle betrokken afnamepunten moeten over een digitale meter beschikken.
 • Er wordt gewerkt op tijdskwartierbasis: de groene stroom die in een bepaald kwartier opgewekt en in het publieke distributienet van Fluvius geïnjecteerd wordt, kan binnen datzelfde kwartier ter beschikking gesteld worden
 • Er is alleen een effect op de energiecomponent (de hoeveelheid elektriciteit geleverd door de elektriciteitsleverancier), andere onderdelen van de energiefactuur zoals belastingen, heffingen en nettarieven blijven onveranderd.
 • Wie wil delen, moet bij zijn elektriciteitsleverancier ‘meetregime 3’ aanvragen zodat de digitale meter kwartierwaarden kan uitlezen.
 • Het is aangeraden om bij de leverancier na te vragen of er extra kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn.
 • De energiedeler moet zich aanmelden via het online klantenportaal van Fluvius, waar ook het systeem en de te nemen stappen toegelicht zijn.
  Fluvius geeft per kwartier de energieverdeling door aan de energiedeler en de elektriciteitsleverancier zodat de elektriciteitsfactuur automatisch aangepast wordt.
 • Als tijdelijke voorwaarde moeten de betrokken partijen dezelfde elektriciteitsleverancier hebben. Vanaf 2023 hoeft dat niet meer.
 • De btw-plicht bij energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop is afhankelijk van de situatie:
energiedelen
btw-regeling niet van toepassing
persoon-aan-persoonverkoop
De verkoper heeft geen andere activiteit waarvoor hij belastingplichtig isAC-vermogen groenestroominstallatie is kleiner of gelijk aan 10 kVAbtw-regeling niet van toepassing
AC-vermogen groenestroominstallatie is groter dan 10 kVA(*) btw-regeling van toepassing
De verkoper heeft een andere activiteit waarvoor hij belastingplichtig isongeacht AC-vermogen van de groenestroominstallatie(*) btw-regeling van toepassing

(*) Bij jaaromzet tot 25.000 euro valt de verkoper onder de vrijstellingsregeling voor kleine onderneming (artikel 56bis van het Btw-wetboek).