Gedaan met laden. U bevindt zich op: Types warmtepompen

Types warmtepompen

Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de bodem, de lucht, of uit grondwater te halen.

De combinatie van de warmtebron (bodem, water, lucht) en de wijze waarop de warmte wordt afgegeven aan de ruimte (via water of via lucht), zorgt voor verschillende types warmtepompen. In de naam van het type warmtepomp vindt u vooraan de warmtebron (bodem, water of lucht) en achteraan het afgiftesysteem (lucht of water).

We spreken van een hybride warmtepomp bij de combinatie van een warmtepomp met een condensatieketel.

Welke warmtepomp u het best kiest, hangt van veel factoren af, zoals (de isolatiegraad van) uw woning en uw omgeving. Elke situatie is anders. Bekijk uw mogelijkheden met een warmtepompinstallateur met kennis van zaken.

Een warmtepomp haalt warmte uit bodem, lucht of water 

Bodem-warmtepomp (bodem-water of bodem-lucht)

 • Wordt ook ‘geothermische‘ warmtepomp genoemd.

 • Haalt de warmte uit de grond via een verticale boring of via een horizontaal buizenstelsel.

  • Voor een verticale diepteboring heeft u een vrije tuinoppervlakte van ongeveer 4 op 4 meter nodig, die met een zware vrachtwagen te bereiken is. Voor de boring is een melding of een vergunning nodig.

  • Kiest u voor een horizontaal buizenstelsel, dan heeft u een grotere, weinig beplante, tuinoppervlakte nodig: minstens 2 keer de verwarmde woonoppervlakte, met doorgang voor een graafmachine.

 • De efficiëntie van bodem-warmtepompen is hoger dan van warmtepompen die warmte uit lucht (lucht-warmtepompen) of uit water (water-warmtepompen) halen.
 • Een bodem-warmtepomp kan efficiënt sanitair water verwarmen.
 • Een bodem-warmtepomp kan ‘passief’ koelen, ook ‘natuurlijk’ koelen genoemd: in de zomer gebruikt de warmtepomp de koelte van de bodem om uw woning te koelen. Daar komt amper elektriciteit aan te pas.
 • Een bodem-warmtepomp, vooral met een diepteboring, is het duurste type.

Lucht-warmtepomp (lucht-water of lucht-lucht)

 • Gebruikt de warmte uit de buitenlucht of uit ventilatielucht.
 • De buiten-unit van de warmtepomp maakt geluid, wat storend kan zijn voor uzelf of voor de buren.
 • Lucht-warmtepompen zijn minder efficiënt dan bodem-warmtepompen.
 • Een lucht-warmtepomp kan niet ‘passief’ koelen: als u met deze warmtepomp koelt, dan gebruikt een compressor elektriciteit. Dat noemen we ‘actief’ koelen, zoals ook losstaande airco’s doen. Omdat u koeling (en dus redelijk veel elektriciteit) nodig heeft op momenten met veel zonnestraling, combineert u koeling in dit geval het beste met elektriciteit opgewekt door zonnepanelen.
 • Een lucht-lucht-warmtepomp kan geen sanitair warm water opwarmen. Hiervoor kunt u een aparte warmtepompboiler installeren. De andere types zorgen zowel voor ruimteverwarming als voor warm water.
 • De investeringskost is lager dan bij een bodem-warmtepomp, omdat geen horizontaal buizenstelsel of verticale boring nodig is. Bij en lucht-luchtwarmtepomp zijn ook geen technische ruimte, vloerverwarming of radiatoren nodig.

Water-warmtepomp (water-water of water-lucht)

 • Gebruikt de warmte uit opgepompt grondwater, koelwater of oppervlaktewater.
 • Een water-warmtepomp komt niet vaak voor bij particulieren, wel in grotere gebouwen. Bij het gebruik van grondwater zorgt het boren van twee diepe putten immers voor een behoorlijke investeringskost.
 • Voor het boren van een boorput kan een melding of vergunning nodig zijn.
 • Een water-warmtepomp werkt zeer efficiënt.

Een warmtepomp geeft warmte af aan het gebouw via water of lucht

 • Bij een water-warmtepomp (bijvoorbeeld bodem-water, lucht-water) loopt er water door radiatoren, vloerverwarming, convectoren. Een lagetemperatuurverwarming is noodzakelijk voor een goed rendement.
 • Bij een lucht-warmtepomp (bijvoorbeeld bodem-lucht, lucht-lucht) gebeurt de verwarming van uw woning via luchtkanalen of binnentoestellen. Een ‘binnentoestel’ (ook ‘binnen-unit’ genoemd) ziet eruit als een klassieke airco. Bij luchtverwarming is er steeds een ventilator nodig.

Tip: isoleren en gecontroleerd ventileren gaan hand in hand. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties is een ventilatiesysteem verplicht, voor een goede binnenluchtkwaliteit. Met een lucht-warmtepomp kunt u verwarmen en ventileren combineren.

Vergelijking van de meest voorkomende types voor woningen

Bodem-water
warmtepomp
Lucht-water
warmtepomp
Lucht-lucht
warmtepomp
Hybride
warmtepomp
Plaatsinname

- (1)

+ ++/-
Geluid buiten+- (2)- (2)-
Investeringskost (3)- (4)++++
Werkingskosten+- -- - ++
Klimaat+++++/-
Toekomstgericht+++++/-


(1) Er is voldoende ruimte nodig buiten, voor een verticale boring of een horizontaal buizenstelsel.

(2) In dichtbebouwde woonwijken of appartementen kunnen buitentoestellen voor geluidshinder zorgen. Binnenshuis is er weinig tot geen geluidsoverlast.

(3) Voor een efficiënte werking van een warmtepomp is een goed geïsoleerd gebouw noodzakelijk. Lucht-luchtwarmtepompen zijn enkel goedkoper als men ze slechts voor enkele ruimtes inzet. Voor lucht-water- en bodem-waterwarmtepompen is lagetemperatuurverwarming een must.

(4) Een bodem-waterwarmtepomp kan ook passief koelen of ‘natuurlijk’ koelen, waardoor het elektriciteitsgebruik veel lager ligt dan bij actieve koeling met een airco (lucht-lucht-warmtepomp).