Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe een project indienen en een subsidie aanvragen via het Projectportaal?

Hoe een project indienen en een subsidie aanvragen via het Projectportaal?

Contacteer de woonmaatschappij voordat u een project in het Projectportaal aanmeldt

Voordat u een project opstart in het Projectportaal neemt u best contact op met de erkende woonmaatschappij zodat die kan kennismaken met uw project. U vraagt best schriftelijk om de sociale woningen in te huren. De woonmaatschappij heeft namelijk het recht om de sociale woningen in uw woonproject, met een gemotiveerde bestuursbeslissing, niet in te huren. Daardoor kan de samenstelling van uw project wijzigen en moet u de sociale woningen herbestemmen tot geconventioneerde woningen. U moet deze gemotiveerde beslissing niet indienen bij uw project in het Projectportaal. Wonen in Vlaanderen kijkt dit na.

Het Projectportaal van Wonen in Vlaanderen is de centrale toepassing om projecten in te dienen en zo ook uw subsidie voor geconventioneerde verhuur aan te vragen.

 • Stap 1

  Indienen in het Projectportaal

  U dient een project in via het Projectportaal van Wonen in Vlaanderen.

  We beschrijven in de video welke stappen u moet volgen om een project in te dienen.

  Toegang en handleiding

  Welke documenten?

  • Deze documenten heeft u nodig om in het portaal op te laden:
   • voor een principiële subsidieaanvraag
    • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bij nieuwbouw, (gedeeltelijke) herbouw, ingrijpende energetische renovatie)
    • Intentieovereenkomst sociale/geconventioneerde woningen, gesloten tussen woonmaatschappij/geconventioneerde verhuurorganisatie en private initiatiefnemer
   • voor een definitieve subsidieaanvraag
    • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bij nieuwbouw, (gedeeltelijke) herbouw, ingrijpende energetische renovatie)
    • twee energieprestatiecertificaten (voor en na grondige renovatie)
    • akte van voorlopige oplevering of de goedkeuring van de werken door de bouwheer
    • eerst hoofdhuurovereenkomst sociale woning, gesloten tussen woonmaatschappij en private initiatiefnemer
    • Verhuurt u de geconventioneerde huurwoningen niet zelf? Eerste hoofdhuurovereenkomst geconventioneerde woning, gesloten tussen woonmaatschappij/geconventioneerde verhuurorganisatie en private initiatiefnemer

  Wat doet u bij welk project?

  • Bij een te bouwen of te renoveren project dient u eerst een principiële subsidieaanvraag in en binnen de vijf jaar hierna een definitieve subsidieaanvraag.
  • Bij een gemengd project met gerealiseerde en niet-gerealiseerde woningen dient u eerst een principiële subsidieaanvraag in met intentieovereenkomsten die u sloot met een woonmaatschappij en/of geconventioneerde verhuurorganisatie. Na de realisatie van alle woningen kan u de definitieve subsidie aanvragen waarbij u de hoofdhuurcontracten oplaadt.
  • Bij een project dat al volledig bewoond kan worden, dient u onmiddellijk een definitieve subsidieaanvraag in.

  U moet uw project niet voorleggen op het lokaal woonoverleg. Ook moet uw project de programmatiecyclus bij Wonen in Vlaanderen niet doorlopen.

  In de video leggen we stap voor stap uit hoe u een project in het projectportaal aanmaakt.

  Inhoud is aan het laden

  Woningen aanbieden in het projectportaal

  In deze tweede video geven we meer uitleg hoe u een subsidieaanvraag opstart en indient.

  Inhoud is aan het laden

  Een subsidieaanvraag opstarten en indienen

 • Stap 2

  Beoordeling en goedkeuring project

  Wonen in Vlaanderen beslist 14 kalenderdagen na ontvangst van de principiële en definitieve subsidieaanvraag of uw dossier volledig is. Ontvangt u binnen 14 kalenderdagen geen beslissing? Dan mag u uw subsidieaanvraag als volledig beschouwen.

  De minister van Wonen (of zijn gemachtigde) beslist over de principiële of definitieve subsidieaanvraag binnen een termijn van twee maanden nadat Wonen in Vlaanderen het dossier volledig verklaarde en haar 14 kalenderdagen verstreken zijn.

  Na de definitieve subsidiegoedkeuring moet u alle gesloten hoofdhuurovereenkomsten voor de sociale en geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) bezorgen via het Projectportaal.

 • Stap 3

  Verhuren geconventioneerde huurwoningen (budgetwoningen) via Woningportaal

  Zodra u een definitieve goedkeuring van uw subsidieaanvraag heeft, kunt u huurders zoeken via het Woningportaal. Om over te schakelen van het Projectportaal naar het Woningportaal, klikt u rechts bovenaan op uw naam of organisatie. Daar activeert u de rol van verhuurder. Vanaf dan ziet u de knop naar het Woningportaal.

  U gebruikt het Woningportaal als u de geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) zelf verhuurt, anders doet de woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie dit.

  U laadt de afgesloten huurovereenkomsten op in het Woningportaal.

  Ga naar het Woningportaal.

 • Stap 4

  Uitbetaling subsidie

  Over de uitbetaling van de subsidie leest u meer op de webpagina over de subsidie.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder vaak gestelde vragen en antwoorden.