Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe een project indienen en een subsidie aanvragen via het Projectportaal?

Hoe een project indienen en een subsidie aanvragen via het Projectportaal?

Contacteer de woonmaatschappij voordat u een project in het Projectportaal aanmeldt

Voordat u een project opstart in het Projectportaal neemt u best contact op met de erkende woonmaatschappij zodat die kan kennismaken met uw project. De woonmaatschappij heeft namelijk het recht om de sociale woningen in uw woonproject, met een gemotiveerde bestuursbeslissing, niet in te huren. Daardoor kan de samenstelling van uw project wijzigen en moet u de sociale woningen herbestemmen tot geconventioneerde woningen. U moet deze gemotiveerde beslissing niet indienen bij uw project in het Projectportaal. Wonen in Vlaanderen kijkt dit na.

Het Projectportaal van Wonen in Vlaanderen is de centrale toepassing om projecten in te dienen en zo ook uw subsidie voor geconventioneerde verhuur aan te vragen.

 • Stap 1

  Indienen in het Projectportaal

  U dient een project in via het Projectportaal van Wonen in Vlaanderen.

  Bij een te bouwen of te renoveren project dient u eerst een principiële subsidieaanvraag in en binnen de vijf jaar hierna een definitieve subsidieaanvraag. Bij een project dat al volledig bewoond kan worden, dient u onmiddellijk een definitieve subsidieaanvraag in.

  U moet uw project niet voorleggen op het lokaal woonoverleg. Ook moet uw project de programmatiecyclus bij Wonen in Vlaanderen niet doorlopen.

 • Stap 2

  Beoordeling en goedkeuring project

  Wonen in Vlaanderen beslist 14 kalenderdagen na ontvangst van de principiële en definitieve subsidieaanvraag of uw dossier volledig is. Ontvangt u binnen 14 kalenderdagen geen beslissing? Dan mag u uw subsidieaanvraag als volledig beschouwen.

  De minister van Wonen (of zijn gemachtigde) beslist over de principiële of definitieve subsidieaanvraag binnen een termijn van twee maanden nadat Wonen in Vlaanderen het dossier volledig verklaarde en haar 14 kalenderdagen verstreken zijn.

  Na de definitieve subsidiegoedkeuring moet u alle gesloten hoofdhuurovereenkomsten voor de sociale en geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) bezorgen via het Projectportaal.

 • Stap 3

  Verhuren geconventioneerde huurwoningen (budgetwoningen) via Woningportaal

  Zodra u een definitieve goedkeuring van uw subsidieaanvraag heeft, kunt u huurders zoeken via het Woningportaal. U wordt automatisch doorverwezen van het Projectportaal naar het Woningportaal. U gebruikt het Woningportaal als u de geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) zelf verhuurt, anders doet de woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie dit.

 • Stap 4

  Uitbetaling subsidie

  Over de uitbetaling van de subsidie leest u meer op de webpagina over de subsidie.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder vaak gestelde vragen en antwoorden.