Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële voordelen voor geconventioneerde verhuur en sociale verhuur

Financiële voordelen voor geconventioneerde verhuur en sociale verhuur

U ontvangt een subsidie als u de woningen verhuurt. U leest in dit luik de algemene subsidievoorwaarden voor geconventioneerde (of budgethuurwoningen) en sociale huurwoningen. 

Voor wie?

Er zijn geen voorwaarden opgelegd voor de private initiatiefnemer zelf, alleen op projectniveau. Elke private initiatiefnemer die geconventioneerde of sociale huurwoningen bouwt en verhuurt, kan dus een subsidie ontvangen.

Onder private initiatiefnemers begrijpen we elke natuurlijke persoon of rechtspersoon behalve de sociale woonorganisaties (de VMSW, woonmaatschappijen, Vlaams Woningfonds of de huurdersbonden).

Subsidie voor geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen)

U krijgt een subsidie per geconventioneerde huurwoning (budgethuurwoning). Dit is 30% van de markthuurprijs van de geconventioneerde huurwoning. Een gedeelte van de subsidie moet u als korting verlenen op de markthuurprijs. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw subsidie hangt dus af van de markthuurprijs. De markthuurprijs berekenen we via de geconventioneerde huurschatter op de volgende momenten:

  • Verhuurt u rechtstreeks aan de doelgroep? Dan stellen we de markthuurprijs vast als de eerste oproep tot kandidaatstelling in het Woningportaal gebeurt. Als u een geconventioneerde woning verhuurt via een gemeentelijk reglement stellen we de markthuurprijs vast als de eerste huurprijs van een geconventioneerde woning in het Woningportaal wordt geregistreerd.
  • Verhuurt u aan een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie? Dan stellen we de markthuurprijs vast bij het sluiten van de eerste hoofdhuurovereenkomst met deze organisatie.

U kunt de markthuurprijs voor geconventioneerde woningen simuleren via onze simulatietool onderaan deze pagina.

Subsidie voor sociale woningen

U krijgt een subsidie per sociale huurwoning. De subsidie bedraagt 40% van de markthuurprijs van de sociale huurwoning. Een gedeelte van de subsidie moet u als korting verlenen op de markthuurprijs. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw subsidie hangt dus af van de markthuurprijs. De markthuurprijs berekenen we via de geconventioneerde huurschatter en stellen we vast bij het sluiten van de eerste hoofdhuurovereenkomst met de woonmaatschappij.

Fictief voorbeeld en simulatietool markthuurprijs

Andere voordelen

Mijn VerbouwPremie

U mag de subsidie voor sociale huurwoningen wél combineren met Mijn VerbouwPremie.

BTW-tarieven van toepassing

Nieuwbouw
woonmaatschappijprivate initiatiefnemer
sociale woning6%12%
(op voorwaarde dat de woning minstens 15 jaar sociaal verhuurd wordt aan een erkende woonmaatschappij)
geconventioneerde woning21%21%
Afbraak en heropbouw
woonmaatschappijprivate initiatiefnemer
Btw-tarief bij afbraak en heropbouw van sociale woning 6%
  • treedt op als bouwheer
6% (op voorwaarde dat de woning minstens 15 jaar sociaal verhuurd wordt aan een erkende woonmaatschappij)
  • treedt op als koper
21% (*)
Btw-tarief bij afbraak en heropbouw van sociale woning 32 steden (definitief stelsel vanaf 1/1/2024) opgehevenopgeheven
  • treedt op als bouwheer (definitief stelsel vanaf 1/1/2024)
(**)
Btw-tarief bij afbraak en heropbouw van geconventioneerde woning (definitief stelsel vanaf 1/6/2024)6% (op voorwaarde dat de woning minstens 15 jaar geconventioneerd verhuurd wordt)6% (op voorwaarde dat de woning minstens 15 jaar geconventioneerd verhuurd wordt rechtstreeks aan de doelgroep of via de woonmaatschappij)

(*) of 6% = tijdelijk stelsel van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de herbouw is ingediend uiterlijk 30 juni 2023

(**) 6% = tijdelijk stelsel van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de herbouw is ingediend uiterlijk 31 december 2023

21% = Indien de woonmaatschappij/geconventioneerde verhuurorganisatie een beheersvergoeding aanrekent aan de private initiatiefnemer voor het verhuren van de sociale en/of geconventioneerde woningen van die private initiatiefnemer is en btw van 21% verschuldigd. 

Geen combinatie mogelijk

U mag de subsidie niet combineren met Mijn VerbouwLening en de financiële tussenkomst via Wonen in Eigen Streek.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder vaak gestelde vragen en antwoorden.