Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële voordelen voor geconventioneerde verhuur en sociale verhuur

Financiële voordelen voor geconventioneerde verhuur en sociale verhuur

U ontvangt een subsidie als u de woningen verhuurt. U leest in dit luik de algemene subsidievoorwaarden voor geconventioneerde (of budgethuurwoningen) en sociale huurwoningen. 

Voor wie?

Er zijn geen voorwaarden opgelegd voor de private initiatiefnemer zelf, alleen op projectniveau. Elke private initiatiefnemer die geconventioneerde of sociale huurwoningen bouwt en verhuurt, kan dus een subsidie ontvangen.

Onder private initiatiefnemers begrijpen we elke natuurlijke persoon of rechtspersoon behalve de sociale woonorganisaties (de VMSW, woonmaatschappijen, Vlaams Woningfonds of de huurdersbonden).

Subsidie voor geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen)

U krijgt een subsidie per geconventioneerde huurwoning (budgethuurwoning). Dit is 30% van de markthuurprijs van de geconventioneerde huurwoning. Een gedeelte van de subsidie moet u als korting verlenen op de markthuurprijs. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw subsidie hangt dus af van de markthuurprijs. De markthuurprijs berekenen we via de geconventioneerde huurschatter op de volgende momenten:

  • Verhuurt u rechtstreeks aan de doelgroep? Dan stellen we de markthuurprijs vast als de eerste oproep tot kandidaatstelling in het Woningportaal gebeurt.
  • Verhuurt u aan een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie? Dan stellen we de markthuurprijs vast bij het sluiten van de eerste hoofdhuurovereenkomst met deze organisatie.

U kunt de markthuurprijs voor geconventioneerde woningen simuleren via onze simulatietool onderaan deze pagina.

Subsidie voor sociale woningen

U krijgt een subsidie per sociale huurwoning. De subsidie bedraagt 40% van de markthuurprijs van de sociale huurwoning. Een gedeelte van de subsidie moet u als korting verlenen op de markthuurprijs. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw subsidie hangt dus af van de markthuurprijs. De markthuurprijs berekenen we via de geconventioneerde huurschatter en stellen we vast bij het sluiten van de eerste hoofdhuurovereenkomst met de woonmaatschappij.

Fictief voorbeeld en simulatietool markthuurprijs

Andere voordelen

Mijn VerbouwPremie

U mag de subsidie voor sociale huurwoningen wél combineren met Mijn VerbouwPremie.

Specifieke voordelen bij sociale woningen

Specifiek voor de sociale woningen heeft u ook recht op:

  • een verlaagd btw-tarief van 12% als u de sociale woningen minstens 15 jaar verhuurt aan de woonmaatschappij.
  • een verlaagd tarief onroerende voorheffing 2,4%.

Geen combinatie mogelijk

U mag de subsidie niet combineren met Mijn VerbouwLening en de financiële tussenkomst via Wonen in Eigen Streek.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder vaak gestelde vragen en antwoorden.