Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe verhuren?

Hoe verhuren?

U leest in dit luik hoe u de geconventioneerde en de sociale huurwoningen verhuurt. Geconventioneerde huurwoningen kent de huurder onder de naam budgethuurwoningen. 

Geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen)

U kunt de geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) zelf verhuren.

Of, u kunt ze laten verhuren via een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie. U verhuurt de woningen aan deze organisatie maximaal 27 jaar. Deze organisatie verhuurt de woningen onder aan een geconventioneerde huurder.

Een geconventioneerde verhuurorganisatie kan zijn:

  • een gemeente, OCMW of autonoom gemeentebedrijf
  • een vzw of een instelling van openbaar nut
  • een erkende sociale onderneming (bv. stedelijke verhuurkantoren)

Als een woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie inhuren weigert, dan moet u de woningen zelf verhuren.

Sociale huurwoningen

U verhuurt de sociale huurwoningen aan de woonmaatschappij in dat werkingsgebied. Dit is voor maximaal 27 jaar. De woonmaatschappij onderverhuurt de woning aan de sociale doelgroep volgens de sociale huurreglementering.

Overzicht huurprijzen geconventioneerde en sociale woningen

Huurprijstabel geconventioneerde en sociale woningen

Zekerheid bij verhuren

Intentieovereenkomst

U kunt nog geen hoofdhuurovereenkomst afsluiten als u de geconventioneerde en/of sociale woningen nog moet bouwen. Dan moet u een intentieovereenkomst afsluiten met de woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie om uw principiële subsidie te kunnen aanvragen.

Via die overeenkomst geven u en uw tegenpartij aan dat jullie na de realisatie van de sociale of geconventioneerde woning(en) een huurovereenkomst met een maximale verhuurperiode van 27 jaar zullen sluiten.

In de bijlagen 1 en 2 van de intentieovereenkomst geeft u de te verhuren sociale en geconventioneerde woningen identificeerbaar en herkenbaar weer. U vermeldt in bijlage 3 de voorzien startdatum en de opleveringsdatum van de werken.

Voeg bij de principiële subsidieaanvraag de ingevulde en ondertekende intentieovereenkomsten en de bijlagen toe in het projectportaal.

De intentieovereenkomst is vooral een engagement van de private ontwikkelaar.

  • Huurt de woonmaatschappij de sociale woningen nadien niet in? Dan voorziet u minimaal 2/3 geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) in uw project.
  • Huurt de woonmaatschappij of de geconventioneerde verhuurorganisatie nadien de geconventioneerde huurwoningen (budgethuurwoningen) niet in? Dan verhuurt u deze woningen zelf.

Belangrijk: u mag de intentieovereenkomst pas sluiten als de woningen concreet identificeerbaar zijn. Uw project moet dus conceptueel ver genoeg staan. Volgens de wetgeving overheidsopdrachten mag de woonmaatschappij of geconventioneerde verhuurorganisatie geen invloed hebben op het ontwerp of de vormgeving van het project.