Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huurprijsindexatie sinds 1 oktober 2023 met correctiefactoren

Huurprijsindexatie sinds 1 oktober 2023 met correctiefactoren

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule (correctiefactor). Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs. 

Bij welke woningen geldt een aangepaste formule voor de indexering?

U moet deze indexering met aangepaste formule (correctiefactor) toepassen als uw woning aan de volgende 3 kenmerken beantwoordt.

  1. U huurt of verhuurt een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt. Dit geldt dus niet voor sociale woningen.
    Opgelet: als u een woning verhuurt via een woonmaatschappij (vroeger sociaal verhuurkantoor), geldt deze maatregel ook voor het hoofdhuurcontract.
    Opgelet: het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten had moeten gelden. Meer informatie leest u op de aparte webpagina indexatiebeperking bij studentenhuurcontracten.
  2. Het huurcontract is in werking getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  3. Het EPC-label van de woning is D, E of F of de woning heeft geen EPC-label.

Alleen in deze gevallen viel u ook onder de bevriezing van de huurprijzen tot en met 30 september 2023.

Beslissing Grondwettelijk Hof op 21 maart 2024: indexatiebeperking had ook voor studentenhuurcontracten moeten gelden

Het Grondwettelijk Hof besliste op 21 maart 2024 dat deze maatregel ook voor studentenhuurcontracten had moeten gelden. Hierdoor kunnen studenten met een huurcontract van voor 1 oktober 2022 mogelijk een deel van de huurprijs terugvorderen als zij een energieverslindend kot of - kamer huurden.

Welke formule of correctiefactor moet u toepassen?

Voor deze aangepaste indexering wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Er zijn verschillende correctiefactoren. Welke correctiefactor u moet toepassen, hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van het huurcontract. We geven u telkens de formule en een concreet rekenvoorbeeld.

Correctiefactor bij huurwoningen met een EPC-label D

In de regelgeving is een formule voorzien (decretale correctiefactor). Daarnaast voorzien wij een vereenvoudigde correctiefactor die hetzelfde resultaat geeft. U kunt dus uw berekeningswijze kiezen.

Correctiefactor bij huurwoning zonder EPC of met EPC-label E of F

Tools voor de berekening

Wij voorzien twee Exceltools om de nodige berekeningen te maken. U kunt daarnaast ook gebruikmaken van de tabel van correctiefactoren om manueel de berekening uit te voeren.

Veelgestelde vragen

U leest hier enkele veel gestelde vragen.