Publicatie activiteitenverslag Steunpunt Taalwetwijzer

Datum
01-02-2023

Op 31 januari 2023 publiceerde het Steunpunt Taalwetwijzer het activiteitenverslag van het werkjaar 2021-2022 dat liep van september 2021 tot en met augustus 2022. Het jaarverslag gaat in op het takenpakket van het Steunpunt Taalwetwijzer. Het verschaft inzicht in de belangrijkste thema’s van de taalwetgeving waarbinnen de activiteiten kaderen. Daarnaast licht het jaarverslag de specifieke werkzaamheden en cijfers van het afgelopen werkjaar toe.