Projectsubsidies Polsslag Brussel: gesubsidieerde initiatieven

2021 - goedgekeurde projecten

Brussels Museums – Museum Night Fever – 20.000 euro

Museum Night Fever brengt op een originele en laagdrempelige manier jongeren tussen 16 en 30 jaar in contact met de diversiteit van de Brusselse musea. Dit evenement, voor maar ook door jongeren, wil bruggen slaan tussen verschillende disciplines (museale collecties die worden geherinterpreteerd door dansers, muzikanten, performers, acteurs, …) Museum Night Fever wil een weerspiegeling zijn van de grootstedelijke “vibe” van Brussel, via de verscheiden en alternatieve programmatie en door samen te werken met lokale startende actoren.

MNF 2021 | Museum Night Fever

 

Schoolgrappling – Brussels Schoolgrappling Network – 22.000 euro

Grappling is een echte wedstrijdsport die een sterke aantrekkingskracht heeft bij kinderen en jongeren. De vzw Schoolgrappling geeft het ravotten een plaats op school met een inkleding op maat van de kinderen (Dierenparadijs van het Jiujitsu) van het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in Brussel. Leren vallen en weer opstaan, leren plakken en loslaten, durver en proberen. ‘Knuffelmeesters’ leren kleuters, kinderen en jongeren weer op zoek gaan naar de grenzen van hun eigen kunnen tijdens het Schoolgrappling toernooi, de Ninja Bewegingsomloop en de Ninja Proeven.

Schoolgrappling, home nl

 

Brukselbinnenstebuiten – Stadsmakers – 40.000 euro

Brussel is in een snel tempo geëvolueerd naar een superdiverse stad. Stadsmakers wil in heel uiteenlopende milieus onderzoeken hoe er in die context wordt samengeleefd. Wat lukt er en wat niet? En wat maakt precies dat iets lukt of mislukt? De (inspirerende) inzichten zullen via een brede publiekswerking worden gedeeld.

Brukselbinnenstebuiten

GoodPlanet Belgium – Brussel in Nesten – 60.000 euro

Vzw GoodPlanet Belgium bouwt een eerste Nestelbos in Brussel (in Anderlecht) dat kinderen en jongeren de mogelijkheid zal bieden hun talenten te ontdekken en ontwikkelen in de natuur. Een Nestelbos bestaat uit verschillende doelgerichte nesten, een droom-, crea-, ploeter- of bouwnest… Die plekken zitten verborgen en zijn heel aantrekkelijk vormgegeven, waardoor ze de nieuwsgierigheid volop prikkelen. De kinderen en jongeren kunnen vrij kiezen waar ze zich willen nestelen en kunnen zo op zoek gaan naar hun talent of net nieuwe talenten ontdekken. Via diverse plekjes in het bos - de Nesten - worden al hun zintuigen geprikkeld en gaan ze aan de slag met vaardigheden zoals weerbaarheid, veerkracht, zelfregulatie, probleemoplossend denken…

Nestelbossen – Bellenbos vzw

 

Halolalune Production - Week van de Klank - 15.000 euro

De Week van de Klank maakt deel uit van een internationale beweging die ernaar streeft geluid in al zijn aspecten aan bod te laten komen en alle actoren in de samenleving bewust te maken van het belang van een goede geluidsomgeving. De aanpak is transversaal, met een luik cultuur en creatie: klankinstallaties, geluid in film& beeld en geluidsverspreiding, maar ook met maatschappelijk belangrijke thema’s zoals omgevingsgeluid, gehoorgezondheid en de gevaren van geluidsoverlast. Alle activiteiten zijn gratis voor het publiek.

Week van de Klank

Music Projects for Brussels - Escapades 3.0 - 15.000 euro 

Wijd vertakt reïntegratieproject aan de hand van klassieke muziekconcerten. (Ex) gedetineerden, mensen in psychische zorg en mensen in drug gerelateerde ontwenningshuizen bouwen samen aan een concertreeks. in samenwerking met BOZAR, Conservatorium en Telos Foundation. 

Escapades 3.0

 

Centrum Ambulante Diensten - De Salto – Maatschappelijk labo voor kwetsbare Brusselaars – 72.000 euro

De Salto is een stadsinnovatief en participatief project ter versterking van werkzoekende Brusselaars die geconfronteerd worden met allerlei typische grootstedelijke moeilijkheden. Het programma bestaat uit drie pijlers: arbeidsimmersie, 21e eeuwse-communicatie, en maatschappelijke verkenning; met als doel om op een vernieuwende wijze verbinding te creëren tussen deze kwetsbare doelgroep, hulpverleners én maatschappij. Met dit initiatief willen we een goede praktijk ontwikkelen voor toekomstige initiatieven in Brussel en Vlaanderen voor deze doelgroep en een positieve impact verwezenlijken op de leefbaarheid van de stad.

Zig Zag – Gate – 50.000 euro

Gate is het Corona-alternatief voor het Couleur Café festival dat voor het tweede jaar op rij niet kon doorgaan omwille van de pandemie. Op de industriële site van Studio City Gate in Anderlecht gaat de Couleur Café ploeg 8 events organiseren om de Brusselse zomer kleur te geven. Alle beproefde ingrediënten zullen er aanwezig zijn in samenwerking met Vlaamse en Brusselse verenigingen en de andere huurders van het pand.

De Platoo – Plazey 2021 – 47.000 euro

Plazey bevindt zich op het kruispunt van presentatieplek voor aanstormend Brussels en nationaal gewaardeerd talent en informele ontmoetingsplek, verworteld in en gedragen door de buurt. In het hart van het gewestelijk Elizabethpark, dat als het ware de grens tussen Vlaanderen en Brussel vormt, verwelkomt Plazey zowel de Brusselaar als de Vlaming. Er wordt zoveel mogelijk beslissingmacht uit handen gegeven: voor het programmatorische luik wordt gewerkt met partners en curatoren, voor het ontmoetingsgedeelte wordt er gewerkt met verenigingen, organisaties en actieve burgers, die zich de plek (tijdelijk) kunnen toe-eigenen.

Ancienne Belgique – Boterhammen In De Stad – 90.000 euro

Boterhammen In Het Park is een gratis muziekfestival waar iedereen welkom is: melomane dagjesmensen, ambenaren en hun familie die eens overkomen naar Brussel, toevallige passasnten, jongelui,… De insteek is nog altijd Nederlandstalig/Vlaams en dat betekent duidelijk heel wat voor het publiek en de artiesten. Ancienne Belgique is nog altijd blij met deze extra excursie, ondertussen ook met die parallelle avondeditie van Feeërieën. Nu het festival noodgedwongen naar Tour & Taxis verhuist (het Warandepark wordt deze zomer gerenoveerd), worden ook de omliggende buurten meegenomen in de communicatie. De laagdrempelige concerten kunnen een perfecte gelegenheid bieden om de buurtbewoners Gare Maritime, het festival en de Ancienne Belgique te leren kennen.

Brussels Operettetheater – Opvoering van de operette Paganini – 54.000 euro

Het Brussels Operettetheater geeft serieuze kansen aan jonge solisten. Een strikt repetitieschema en een zeer goede begeleiding door verschillende vaklui resulteert in de presentatie van volwaardige ‘grote’ productievoorstellingen.

Géopolis Brussel – centrum voor fotojournalistiek en educatie – 9.000 euro

Géopolis, centrum voor fotojournalistiek en educatie, is een nieuw cultureel centrum in de Ateliers des Tanneurs in het hart van de Marollenwijk in Brussel. Door de combinatie van tijdelijke fototentoonstellingen, didactische tentoonstellingen, educatieve workshops kunnen we een divers publiek, en met name jongeren, informeren over belangrijke actuele vraagstukken (migratie, klimaatverandering) en hen tegelijkertijd bewust maken van beeldvorming in de media. Door de organisatie van een evenementenprogramma (lezingen, debatten, ontmoetingen met fotografen) beogen we ook een plek te creëren voor discussie en dialoog.

Kunstenfestivaldesarts - Lina Lapelyté “What happens with a dead fish?” – 17.000 euro

De editie 2021 van het Kunstenfestivaldesarts vindt plaats van 7 tot 30 mei en van 1 tot 8 juli. Vier weken om samen live artistieke creatie te beleven: in theaters, in de buitenlucht, van thuis én onder water. Met de presentatie van “What happens with a dead fish?” van Lina Lapelyté, in het eerste openluchtzwembad van Brussel, bevestigt het festival zijn engagement voor de stad waarin het geworteld is.

Filemon - Internationaal Filmfestival voor jong publiek 2021 – 25.000 euro

Filem’On is een participatief internationaal filmfestival op maat van het jong publiek in Brussel, met oog voor diversiteit en duurzaamheid. Kinderen en jongeren kunnen er op een laagdrempelige manier kennis maken met een specifieke vorm van cultuur, namelijk film.

Scholengroep Brussel van het GO! – Kritisch denken – 40.000 euro

Het project Kritisch Denken beoogt het kritisch denkvermogen van zowel leerlingen als schoolteams te bevorderen en zet in op het samen leren samenleven in een multidiverse onderwijscontext. Via klasgesprekken, gesprekken met leerlingen en leerkrachten willen we de kloof tussen de leefwereld van schoolteams en Brusselse leerlingen verkleinen en tools aanreiken om het welbevinden van alle betrokkenen te verhogen en hanteren van het wij-versus-jullie-discours tegen te gaan. Hiermee willen we schooluitval en vervreemding van onze leerlingen verminderen.

De Vrienden van Brosella – Brosella Extended – 61.000 euro

Brosella biedt kwaliteitsvolle folk en jazz muziek aan voor een zo breed en divers mogelijk Brussels publiek. Dankzij de samenwerkingen met lokale en duurzame leveranciers en een breed cultureel netwerk streeft Brosella naar een vergroening en verduurzaming van het festival. Het festival staat expliciet open voor gezinnen waarbij elk lid van een gezin een inhoudelijk sterk programma op maat kan terugvinden.

Zonder Handen – Project C – 34.029 euro

Jongeren uit de drie grootstedelijke circusateliers van Brussel, Antwerpen & Gent creëren samen een artistieke circusproductie. Gedurende één jaar gaan ze met elkaar in dialoog, versterken ze elkaar, om uiteindelijk een gezamenlijke

productie te maken die in de drie steden zal getoond worden. Met dit unieke multimediale, multidisciplinaire en multiculturele project halen we Brussel naar Vlaanderen en Vlaanderen naar Brussel.

Wiels – Park Poétik – 60.000 euro

Park Poétik is het corona-alternatief van SuperVliegSuperMouche waarbij socio-culturele partners, artiesten en bewoners de handen in elkaar slaan om tussen 1 juli en 31 augustus een participatieve kunstenzomer te organiseren. De openbare ruimte van de gemeenten Sint-Gillis en Vorst wordt ingezet als artistieke ontmoetingsplek voor jong en oud. Tijdens dit gratis en duurzaam openluchtinitiatief zullen meer dan 150 activiteiten boordevol verwondering plaatsvinden om poëzie te strooien in de straten, gaand van pop-up verrassingen tot straatresidenties, van wandelingen en performatieve installaties tot Fiesta Poétik als finale.

Damaged Goods - Something when it doesn't rain – 21.900 euro

In de zomer van 2021 wordt Decoratelier opnieuw een spannende ontmoetingsplek waar cultuurliefhebbers, kunstenaars en buurtbewoners coronaproof kunnen deelnemen aan een divers zomerprogramma. Het artistieke

residentieprogramma en de buurtwerking van Decoratelier ontmoeten elkaar met als hoogtepunt het vier weken durende openluchtfestival ‘Something when it doesn’t rain’, georganiseerd in samenwerking met een breed netwerk

van Brusselse en Vlaamse organisaties. Na een geslaagde eerste editie in 2020 zal het festival opnieuw plaatsvinden in augustus 2021.

GC De Kroon – Visueel Festival Visuel – 9.900 euro

Het Visueel Festival Visuel (VFV) is een cultureel evenement dat plaatsvindt op verschillende locaties in Sint-Agatha-Berchem, de focus van de programmatie ligt op visuele kunstvormen: straattheater, circus , dans, artistieke installaties

en kinderactiviteiten. De bedoeling is dat bezoekers en toeschouwers de gemeente op een andere manier leren ontdekken aan de hand van woordloze of tweetalige, gratis, kindvriendelijke voorstellingen en activiteiten. Op die

manier willen de organiserende partners, over de taalgrens heen, een zo divers mogelijk publiek aanspreken: in normale omstandigheden straalt het VFV een internationaal en grootstedelijk karakter uit, door omstandigheden ligt de focus in 2021 ook op de lokale bevolking.

Muziekpublique – Hide & Seek Festival – 10.000 euro

Het Hide & Seek festival haalt traditionele muziek uit zijn niche en stelt deze muziek aan het brede publiek voor. Niet enkel de culturele rijkdom van Brussel, waaronder de talrijke traditionele muzikanten die in Brussel wonen, worden

tijdens het festival belicht, ook het Brusselse stedelijke patrimonium staat een week lang centraal.

Stichting MigratieMuseumMigration - Brussel-Vlaanderen: not walking alone- 37.000 euro

MigratieMuseumMigration is geen klassiek museum en vertelt ook niet hét verhaal van de migratie in Brussel. Het brengt in de eerste plaats de diversiteit van de migraties en inwoners van Brussel in beeld, met een “levend” aanbod dat bottom-up wordt opgebouwd. Het project “Brussel-Vlaanderen: not walking alone” behelst het maken van een documentaire film over de migraties (verhuis- en arbeidsbewegingen) tussen Vlaanderen en Brussel vanaf de 19de eeuw en de reacties daarop vanuit de Brusselse leidende klasse. Het project sluit aan bij de educatieve omkadering van de museumbezoeken en komt tegemoet aan de noodzaak aan dialoog tussen Brussel en Vlaanderen.

Pool is Cool – BIESTEPOOL 21+ - 40.000 euro

Vzw Pool is Cool wil met de realisatie van een tijdelijk zwembad een unieke infrastructuur aan het Biestebroekdok introduceren die in de komende jaren de beeldvorming in de wijk mee zal bepalen. Tijdens de zomerperiode beschikken de Brusselaars niet over een openluchtzwembad. Dit project wil daar een antwoord aan bieden en dat alles koppelen aan een sociale en culturele dimensie. Uit het pilootproject kunnen binnen en buiten Brussel lessen getrokken worden voor de toekomstige ontwikkeling van permanente openluchtzwembaden.

Brussels by Water - De waterbus: ontmoetingen op en langs het Kanaal – 22.000 euro

De Waterbus verbindt Brussel met de Vlaamse Rand en biedt een laagdrempelig (geen reservaties voor individuele gebruikers), klokvast en filevrij alternatief transportmiddel voor diverse doelgroepen. Gespecialiseerde twee- en drietalige gidsen begeleiden de deelnemers op hun tocht en leren hen kijken naar de nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de Kanaalzone.

Debateville - Debat- en spreekvaardigheidsateliers voor jongeren – 52.800 euro

Debateville wil de sociale mobiliteit en cohesie bevorderen door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via debat. Debateville organiseert wekelijks naschoolse debat- en spreekvaardigheidsateliers waar tieners in de grootstad de kennis, skills en attitudes ontwikkelen om hun maximaal potentieel te bereiken. Daarnaast deelt de organisatie haar methodologie via debatworkshops en dialoogtrajecten met scholen en jeugdwerkingen.

Verb(l)ind - Een inkijk in het leven en danken van Brusselaars – 20.000 euro

Door Vlamingen een inkijk te geven in het leven en danken van Brusselaars versterken we met dit project zowel de positieve band tussen Brussel en Vlaanderen als het stedelijke weefsel. Dit project draait rond verbondenheid, deugddoend ontmoeten en warm samenleven.

Concreet gaat het om een-op-een-ontmoetingen waarbij schrijvers of dichters luisteren naar de dankbetuiging van Brusselaars en die helpen omzetten in woorden.

Walter Werkt – de Tuin van de Walvis - 20.000 euro

De “Tuin van de Walvis” is een sociaal-cultureel deelproject van het publieksevenement “Walvis”, een productie van Walter Werkt. Die vereniging organiseert in het tweede weekend van mei een concert zonder publiek op een (varende) boot. Het concert duurt 2 dagen en vindt plaats tijdens een vaartraject Brussel - Antwerpen (15 mei) - Antwerpen - Gent (16 mei). Het deelproject “De Tuin van de Walvis”, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Toon Tellegen, is een verbindingstraject dat – parallel aan het muzikale evenement - wordt ontwikkeld tussen enkele (sociaal-)culturele actoren in Brussel en Vlaanderen. De “Tuin van de Walvis” vormt een cultureel en sociaal alibi om ontmoetingen te stimuleren tussen de bewoners van Brussel en enkele Vlaamse steden.

Jazz Projects – Brussels Jazz Weekend - 30.000 euro

Brussels Jazz Weekend is een gratis jazzfestival(weekend) voor jong en oud. Met zijn vele tientallen in- en outdoor-concertlocaties verspreid over de hele stad manifesteert het zich ook als een groots opgezet stadsevenement. De baseline van Bru Jazz We is niet voor niets “Discover Jazz. Discover the City”. Op het programma staan enkele honderden optredens van zowel gevestigde waarden als jonge en opkomende talenten uit binnen- en buitenland. Omwille van de corona-epidemie wordt de editie 2021 over een langere tijd uitgespreid en kleinschaliger aangepakt.

Rekker – Buitenbeentjes - 30.000 euro

Rekker produceert, ondersteunt en presenteert audiovisuele creaties van kinderen en jongeren voor een breed publiek. Rekker werkt als een audiovisuele studio waar kinderen en jongeren zich ontpoppen tot filmmakers. Met “Buitenbeentjes”, het nieuwe project van Rekker, kunnen kinderen een avontuur in de animatiefilmwereld beleven. Het project vindt plaats tijdens de schooluren (filmtrajecten van 5 dagen) en de vakantieperiodes (filmkampen van 5 dagen) op 3 verschillende locaties: Cinema Palace in Brussel waar Rekker een modulaire animatiefilmstudio op poten zet en in de permanente Rekker-studio’s in Aalst (Netwerk) en Antwerpen (Blikfabriek in Hoboken).

Platform K – Opstart danswerkplek Brussel - 75.000 euro

Platform-K is een danscompagnie in Gent voor personen met een beperking, fysiek of verstandelijk. Momenteel nemen er 20 dansers deel in twee vaste groepen: een instroomgroep en een ervaren groep. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal. Vanuit de ervaringen in Gent zal nu een danswerkplek voor mensen met een beperking in Brussel opstarten. Het wordt een open huis, een plek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding kunnen werken aan hun danstalent en in interactie kunnen gaan met andere dansers en makers.

Volta – Volta jaarwerking - 40.000 euro

De Brusselse vzw Volta ondersteunt op een geïntegreerde manier de duurzame ontwikkeling van opkomend muzikaal talent in Brussel (en omgeving). Sinds 2017 doet ze dat met een aanbod van betaalbare repetitie- en presentatieruimtes, toegankelijke podia en diverse vormen van praktische ondersteuning en educatieve begeleiding (incl. educatieve workshops, masterclasses en infosessies). Volta beschikt over 14 professioneel uitgeruste repetitieruimtes en een kleine concertzaal met een capaciteit voor max. 130 bezoekers.

Vzw Festival van Vlaanderen – Festival van Vlaanderen-Brussel – 75.000 euro

Naast het bekende Klarafestival organiseert het Festival van Vlaanderen Brussel in juli voor het eerst Walden, een complementair en informeel zomerfestival dat de relatie tussen muziek en het (groene) Brussel centraal stelt. De organisatoren schuwen eigenzinnige vernieuwing niet en proberen met een inhoudelijk sterk en samenhangend verhaal het imago van de klassieke muziek als moeilijk toegankelijke kunstvorm te doorbreken. Het Klarafestival verwerft in toenemende mate een jonge en stedelijke look & feel en dat maakt het een (relatief) laagdrempelig gebeuren voor een breed publiek.

Vzw Brussels Museums – Brussels Museums Nocturnes – 20.000 euro

Brussels Museum Nocturnes is een grootschalig maar laagdrempelig initiatief dat het brede publiek op een aangename en toegankelijke manier in contact brengt met het Brusselse museale aanbod. Dankzij zijn hoofd- en grootstedelijke dynamiek draagt het bij tot een positieve beeldvorming over Brussel in Vlaanderen.

Vzw Brussels Studies Institute - Brussels Academy - 30.000 euro

Brussels Academy is een vormings- en netwerkproject, een open stadsuniversiteit om het niet-academische opleidingsaanbod over Brussel te versterken. Het verbindende element in die academische kennisdeling en uitwisseling is de interesse en bezorgdheid van burgers en organisaties voor de toekomst van onze hoofdstad. Brussels Acedemy staat voor “samen stad maken”.

Vzw Be.brusseleir – Publiekswerking – 92.500 euro

De Nederlandstalige Brusselse vzw be.brusseleir probeert het draagvlak en de interesse voor het Brussels dialect bij een ruim en divers publiek te vergroten. Haar uitdaging bestaat er in om die opdracht waar te maken binnen de grootstedelijke (taal)realiteit van de meertalige kosmopolitische hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. De publiekswerking draait o.a. om theatervoorstellingen in de Brusselse streektaal en de uitbating van “Et Oeis van ’t Brussels”.

Vzw Smart Verenigde Producties – DAS HAUS – 34.900 euro

Het nieuwe project DAS HAUS wil de beleving van klassieke muziek radicaal dicht bij de burger brengen. DAS HAUS staat voor vernieuwende formats waarin intimiteit en experiment centraal staan en die een artistiek antwoord formuleren op een belangrijk actueel maatschappelijk narratief rond eenzaamheid, mentale gezondheid, gendergelijkheid en migratie.

Vzw 1001 Valises – Balkan Trafik! – 6.500 euro

Dit jaar wordt voor de 15de keer het 5-daagse Balkan Trafik Festival (BTF) georganiseerd. Dit populaire evenement vindt noodgedwongen virtueel plaats en zet de diverse culturen van Zuidoost-Europa in de kijker via muziek, film, debatten, tentoonstellingen, street art…

Overzicht goedgekeurde projecten in 2020 en 2019