Projectsubsidies Polsslag Brussel: gesubsidieerde initiatieven

2021 - goedgekeurde projecten

 

Stichting MigratieMuseumMigration  - Brussel-Vlaanderen: not walking alone- 37.000 euro

MigratieMuseumMigration is geen klassiek museum en vertelt ook niet hét verhaal van de migratie in Brussel. Het brengt in de eerste plaats de diversiteit van de migraties en inwoners van Brussel in beeld, met een “levend” aanbod dat bottom-up wordt opgebouwd. Het project “Brussel-Vlaanderen: not walking alone” behelst het maken van een documentaire film over de migraties (verhuis- en arbeidsbewegingen) tussen Vlaanderen en Brussel vanaf de 19de eeuw en de reacties daarop vanuit de Brusselse leidende klasse. Het project sluit aan bij de educatieve omkadering van de museumbezoeken en komt tegemoet aan de noodzaak aan dialoog tussen Brussel en Vlaanderen.

MigratieMuseumMigration

 

 

Cool is Pool – BIESTEPOOL 21+ - 40.000 euro

Vzw Pool is Cool wil met de realisatie van een tijdelijk zwembad een unieke infrastructuur aan het Biestebroekdok introduceren die in de komende jaren de beeldvorming in de wijk mee zal bepalen. Tijdens de zomerperiode beschikken de Brusselaars niet over een openluchtzwembad. Dit project wil daar een antwoord aan bieden en dat alles koppelen aan een sociale en culturele dimensie. Uit het pilootproject kunnen binnen en buiten Brussel lessen getrokken worden voor de toekomstige ontwikkeling van permanente openluchtzwembaden.

POOL IS COOL

 

Brussels by Water - De waterbus: ontmoetingen op en langs het Kanaal – 22.000 euro

De Waterbus verbindt Brussel met de Vlaamse Rand en biedt een laagdrempelig (geen reservaties voor individuele gebruikers), klokvast en filevrij alternatief transportmiddel voor diverse doelgroepen. Gespecialiseerde twee- en drietalige gidsen begeleiden de deelnemers op hun tocht en leren hen kijken naar de nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de Kanaalzone.

www.brusselsbywater.be

 

Debateville - Debat- en spreekvaardigheidsateliers voor jongeren – 52.800 euro

Debateville wil de sociale mobiliteit en cohesie bevorderen door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via debat. Debateville organiseert wekelijks naschoolse debat- en spreekvaardigheidsateliers waar tieners in de grootstad de kennis, skills en attitudes ontwikkelen om hun maximaal potentieel te bereiken. Daarnaast deelt de organisatie haar methodologie via debatworkshops en dialoogtrajecten met scholen en jeugdwerkingen.

https://debateville.org/

 

Verb(l)ind - Een inkijk in het leven en danken van Brusselaars – 20.000 euro

Door Vlamingen een inkijk te geven in het leven en danken van Brusselaars versterken we met dit project zowel de positieve band tussen Brussel en Vlaanderen als het stedelijke weefsel. Dit project draait rond verbondenheid, deugddoend ontmoeten en warm samenleven.

Concreet gaat het om een-op-een-ontmoetingen waarbij schrijvers of dichters luisteren naar de dankbetuiging van Brusselaars en die helpen omzetten in woorden.

https://verblind.be

 

Walter Werkt – de Tuin van de Walvis - 20.000 euro

De “Tuin van de Walvis” is een sociaal-cultureel deelproject van het publieksevenement “Walvis”, een productie van Walter Werkt. Die vereniging organiseert in het tweede weekend van mei een concert zonder publiek op een (varende) boot. Het concert duurt 2 dagen en vindt plaats tijdens een vaartraject Brussel - Antwerpen (15 mei) - Antwerpen - Gent (16 mei). Het deelproject “De Tuin van de Walvis”, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Toon Tellegen, is een verbindingstraject dat – parallel aan het muzikale evenement - wordt ontwikkeld tussen enkele (sociaal-)culturele actoren in Brussel en Vlaanderen. De “Tuin van de Walvis” vormt een cultureel en sociaal alibi om ontmoetingen te stimuleren tussen de bewoners van Brussel en enkele Vlaamse steden.

Home - werkplaats walter

Jazz Projects – Brussels Jazz Weekend  - 30.000 euro

Brussels Jazz Weekend is een gratis jazzfestival(weekend) voor jong en oud. Met zijn vele tientallen in- en outdoor-concertlocaties verspreid over de hele stad manifesteert het zich ook als een groots opgezet stadsevenement. De baseline van Bru Jazz We is niet voor niets “Discover Jazz. Discover the City”. Op het programma staan enkele honderden optredens van zowel gevestigde waarden als jonge en opkomende talenten uit binnen- en buitenland. Omwille van de corona-epidemie wordt de editie 2021 over een langere tijd uitgespreid en kleinschaliger aangepakt.

Brussels Jazz Weekend 2021

Rekker – Buitenbeentjes - 30.000 euro

Rekker is een Antwerpse vereniging die audiovisuele creaties van kinderen en jongeren produceert, ondersteunt en presenteert voor een breed publiek. Rekker werkt als een audiovisuele studio waar kinderen en jongeren zich ontpoppen tot filmmakers. Met “Buitenbeentjes”, het nieuwe project van Rekker, kunnen kinderen een avontuur in de animatiefilmwereld beleven. Het project vindt plaats tijdens de schooluren (filmtrajecten van 5 dagen) en de vakantieperiodes (filmkampen van 5 dagen) op 3 verschillende locaties: Cinema Palace in Brussel waar Rekker een modulaire animatiefilmstudio op poten zet en in de permanente Rekker-studio’s in Aalst (Netwerk) en Antwerpen (Blikfabriek in Hoboken).

Stopmotion animatie voor jong en stout • REKKER

Platform K – Opstart danswerkplek Brussel - 75.000 euro

Platform-K is een danscompagnie in Gent voor personen met een beperking, fysiek of verstandelijk. Momenteel nemen er 20 dansers deel in twee vaste groepen: een instroomgroep en een ervaren groep. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal. Vanuit de ervaringen in Gent zal nu een danswerkplek voor mensen met een beperking in Brussel opstarten. Het wordt een open huis, een plek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding kunnen werken aan hun danstalent en in interactie kunnen gaan met andere dansers en makers.

| Platform K (platform-k.be)

Volta – Volta jaarwerking - 40.000 euro 

De Brusselse vzw Volta ondersteunt op een geïntegreerde manier de duurzame ontwikkeling van opkomend muzikaal talent in Brussel (en omgeving). Sinds 2017 doet ze dat met een aanbod van betaalbare repetitie- en presentatieruimtes, toegankelijke podia en diverse vormen van praktische ondersteuning en educatieve begeleiding (incl. educatieve workshops, masterclasses en infosessies). Volta beschikt over 14 professioneel uitgeruste repetitieruimtes en een kleine concertzaal met een capaciteit voor max. 130 bezoekers.

Homepage – Volta

Vzw Festival van Vlaanderen – Festival van Vlaanderen-Brussel – 75.000 euro

Naast het bekende Klarafestival organiseert het Festival van Vlaanderen Brussel in juli voor het eerst Walden, een complementair en informeel zomerfestival dat de relatie tussen muziek en het (groene) Brussel centraal stelt. De organisatoren schuwen eigenzinnige vernieuwing niet en proberen met een inhoudelijk sterk en samenhangend verhaal het imago van de klassieke muziek als moeilijk toegankelijke kunstvorm te doorbreken. Het Klarafestival verwerft in toenemende mate een jonge en stedelijke look & feel en dat maakt het een (relatief) laagdrempelig gebeuren voor een breed publiek.

https://www.klarafestival.be/

Vzw Brussels Museums – Brussels Museums Nocturnes – 20.000 euro

Brussels Museum Nocturnes is een grootschalig maar laagdrempelig initiatief dat het brede publiek op een aangename en toegankelijke manier in contact brengt met het Brusselse museale aanbod. Dankzij zijn hoofd- en grootstedelijke dynamiek draagt het bij tot een positieve beeldvorming over Brussel in Vlaanderen.

https://www.brusselsmuseums.be/nl/

Vzw Capital - Politie en jongeren – 5.400 euro

‘Politie en Jongeren’ is een bruggenbouwerstraject voor en met jongeren en politie met Brusselse jeugdwerkers, jongeren, korpschefs en wijkagenten uit het hele Brusselse Gewest. Het gaat om een respectvolle dialoog die gekoppeld wordt aan concrete acties met als doel burgerschap en wederzijds begrip te stimuleren.

Vzw Brussels Studies Institute - Brussels Academy - 30.000 euro

Brussels Academy is een vormings- en netwerkproject, een open stadsuniversiteit om het niet-academische opleidingsaanbod over Brussel te versterken. Het verbindende element in die academische kennisdeling en uitwisseling is de interesse en bezorgdheid van burgers en organisaties voor de toekomst van onze hoofdstad. Brussels Acedemy staat voor “samen stad maken”.

https://brusselsacademy.be/nl/

Vzw Be.brusseleir – Publiekswerking – 92.500 euro

De Nederlandstalige Brusselse vzw be.brusseleir probeert het draagvlak en de interesse voor het Brussels dialect bij een ruim en divers publiek te vergroten. Haar uitdaging bestaat er in om die opdracht waar te maken binnen de grootstedelijke (taal)realiteit van de meertalige kosmopolitische hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. De publiekswerking draait o.a. om theatervoorstellingen in de Brusselse streektaal en de uitbating van “Et Oeis van ’t Brussels”.

https://www.brusseleir.eu/

Vzw Smart Verenigde Producties – DAS HAUS – 34.900 euro

Het nieuwe project DAS HAUS wil de beleving van klassieke muziek radicaal dicht bij de burger brengen. DAS HAUS staat voor vernieuwende formats waarin intimiteit en experiment centraal staan en die een artistiek antwoord formuleren op een belangrijk actueel maatschappelijk narratief rond eenzaamheid, mentale gezondheid, gendergelijkheid en migratie.

Vzw 1001 Valises – Balkan Trafik! – 6.500 euro

Dit jaar wordt voor de 15de keer het 5-daagse Balkan Trafik Festival (BTF) georganiseerd. Dit populaire evenement vindt noodgedwongen virtueel plaats en zet de diverse culturen van Zuidoost-Europa in de kijker via muziek, film, debatten, tentoonstellingen, street art…

https://www.balkantrafik.com/

Overzicht goedgekeurde projecten in 2020 en 2019