Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectsubsidies Polsslag Brussel Subsidies

Projectsubsidies Polsslag Brussel

De subsidielijn ‘Polsslag Brussel - Projecten voor Brussel’ steunt initiatieven die Brussel en Vlaanderen met elkaar verbinden, de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen en het Brussels weefsel versterken. Ze brengt een brede waaier aan projecten en initiatieven voort zoals festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen, toeleiding naar werk, maatschappelijke participatie en burgerschapsvorming.

Subsidiegids Polsslag Brussel

Een uitgebreide toelichting over de projectsubsidies Polsslag Brussel vind je in de subsidiegids ‘Polsslag Brussel’.

De subsidiegids kan je hieronder downloaden.

Ketkabinet

Het belang van de kennis van het Nederlands bij jongeren in Brussel stijgt, zowel met het oog op hun kansen in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. Toch stellen we vast dat jongeren onvoldoende hun weg vinden naar het Nederlandstalige aanbod in Brussel. We kunnen ons dus de vraag stellen of het bestaande aanbod voldoende is afgestemd op de behoeften van de jongeren in Brussel. Om dit aanbod waar nodig te herdenken en om eventueel nieuwe, innovatieve projecten te ontwikkelen, lanceerde de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel een projectoproep naar Brusselse organisaties. Het uiteindelijke doel is om projecten te ondersteunen die jongeren empoweren met het Nederlands als hefboom. Hiervoor werd een budget van 200.000 euro vrijgemaakt.

Bijzonder is wel dat deze projectoproep uitgedacht én uitgeschreven werd door een groep van een twintigtal Brusselse jongeren tussen 12 en 24 jaar. Via een participatief proces bepalen de jongeren de inhoud van de projectoproep, geven zij feedback aan de indienende organisaties en zorgen ze indien nodig voor begeleiding. Als een echte jeugdjury evalueren ze uiteindelijk ook de ingediende projectvoorstellen en adviseren de minister. Zij worden begeleid door stadscollectief Urban Foxes(opent in nieuw venster), een organisatie die streeft naar volwaardige jeugdparticipatie.

De rode draad doorheen het traject is jongeren een stem én beslissingsrecht geven, hen empoweren en werken aan hun Nederlandstalige taalvaardigheid.