Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nederlands in Brussel Werking en beleid

Nederlands in Brussel

Het versterken van het Nederlandstalige netwerk is een rode draad doorheen het beleid van de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel. Dit gebeurt door het toekennen van financiële ondersteuning aan instellingen en organisaties binnen dit netwerk.

De evolutie van het tweetalige Brussel naar het meertalige Brussel biedt kansen voor het Nederlands. De diversiteit aan talen in de stad zorgt ervoor dat er geen allesoverheersende meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands proportioneel gezien sterker staat dan ooit. Kennis van het Nederlands in het meertalige Brussel wordt ook gezien als een troef omdat het zorgt voor sociale en economische mobiliteit. Door middel van investeringen in het Nederlandstalig netwerk kan dit positieve verhaal verder versterkt en bestendigd worden.

Enkele initiatieven spelen een cruciale rol in dit beleid. We sommen ze hieronder op.

Het Huis van het Nederlands Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel is sinds 2004 een prioritaire partner van de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel. Die organisatie helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.

Het Huis van het Nederlands Brussel:

  • ontvangt mensen die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken, geeft hen informatie en neemt testen af, ook in het kader van inburgering (meer dan 18.000 euro individuele bezoekers per jaar).
  • wijst volwassen Brusselaars door naar het meest geschikte leeraanbod.
  • zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen.
  • stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plek te geven in hun werking.
  • werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands in de hoofdstad.

Website Huis van het Nederlands Brussel(opent in nieuw venster)

Taalbarometer: een analyse van de Brusselse taalsituatie

Sinds 1997 steunt de Vlaamse Overheid onderzoek naar de Brusselse taalsituatie en taalverschuivingen via een wetenschappelijk survey-onderzoek, de Taalbarometer. Tot nu toe werden er vier onderzoeken gepubliceerd: in 2001, 2007, 2013 en 2018. Het taalbarometeronderzoek biedt een overzicht van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met die taaldiversiteit wordt omgesprongen. De analyse van de Brusselse taalsituatie wordt beschouwd als een wetenschappelijke basis voor beleidsvoorbereiding en maatschappelijk debat.

Meer informatie over de Taalbarometer vind je op de website van BRIO(opent in nieuw venster).

Momenteel loopt het onderzoek voor de vijfde Brusselse Taalbarometer, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel. Raadpleeg de privacyverklaring voor de bijhorende burgerbevraging (2023-2024).

Muntpunt

Muntpunt, het hoofdstedelijk informatie- en communicatiecentrum met moderne belevenisbibliotheek, is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) bij de Vlaamse overheid, gevestigd op het Muntplein in hartje Brussel. Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast is Muntpunt de grootste Nederlandstalige bibliotheek in Brussel met een rijk en inspirerend aanbod van lees-, kijk- en luistermaterialen.

Meer info over Muntpunt

NT2

De Vlaamse overheid ziet het als belangrijke doelstelling het aanbod lessen Nederlands als tweede taal (NT2) te promoten als onderdeel van het opzet om een actieve inspanning te leveren opdat Brussel een doorleefd meertalige hoofdstad wordt. Hiervoor worden middelen vrijgemaakt binnen het Brusselbeleid van de Vlaamse overheid. De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt.