Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten (officieel energie-efficiënte stadsverwarming) kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

De vorige call, met een budget van zo’n 10 miljoen euro, liep van 3 oktober 2022 tot en met 17 oktober 2022.

De call is momenteel gesloten. U kan op deze website meer informatie over de actuele voorwaarden en procedure lezen en tijdens de opening van een call kan u hier ook de link naar het online aanvraagformulier vinden.

Procedure voor een steunaanvraag

Resultaten afgesloten calls

Na een call wordt het beschikbare budget verdeeld over verschillende projecten. Zie ook: Resultaten van de budgetverdeling van de afgelopen calls.

Niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem of de ecologiepremie(opent in nieuw venster).