Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

De vorige call, met een budget van meer dan 32 miljoen euro, liep van 2 mei tot en met 16 mei 2022 en is momenteel gesloten.

In het najaar wordt een call met een budget van 10 miljoen, onder voorbehoud, georganiseerd. Wanneer deze call geopend is, kunt u meer over de actuele voorwaarden en procedure lezen op deze website.

Procedure voor een steunaanvraag

Resultaten afgesloten calls

Na een call wordt het beschikbare budget verdeeld over verschillende projecten. De resultaten van de budgetverdeling van de afgelopen calls zijn beschikbaar op de website.

Niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem ((opent in nieuw venster))of de ecologiepremie ((opent in nieuw venster)).