De Vlaamse overheid wil het belangrijkste culturele roerende erfgoed beschermen. Roerend erfgoed bestaat uit objecten, documenten en publicaties die in musea, archieven of priv├ęcollecties bewaard worden.

De Vlaamse overheid wil met het Topstukkendecreet zeldzame en onmisbare topstukken beschermen. Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven, vanwege hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Enkel meesterwerken die beantwoorden aan strenge selectiecriteria komen op de topstukkenlijst.

Voor deze topstukken kunt u restauratiesubsidies aanvragen. Wordt een topstuk buiten Vlaanderen gebracht, dan moet voorafgaandelijk een toelating gevraagd worden aan de Vlaamse overheid.

Meer informatie en de topstukkenlijst vindt u op de website.