Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies in de sport

Subsidies in de sport

Bent u op zoek naar een subsidie voor uw sportclub? Is het tijd voor onderhoud van de accommodatie, de aanschaf van nieuw sportmaterialen of wilt u een sportevenement organiseren? Allemaal forse kostenposten. De Vlaamse overheid biedt daarom een ruime waaier aan subsidiemogelijkheden aan.

Onder aanmoediging van supporters beklimmen wielrenners een kasseistrook tijdens de Ronde van Vlaanderen.

Subsidiemogelijkheden

 • Structurele subsidies

  De subsidiëring van de georganiseerde sport, waaronder de sportfederaties, de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), wordt geregeld via een aantal decreten. Sport Vlaanderen staat in voor de uitvoering.

 • Projectsubsidies

  Met projectsubsidies wil de Vlaamse overheid projecten mogelijk maken of versterken die relevant zijn voor het Vlaamse sportbeleid. Die subsidies ondersteunen organisaties bij de realisatie van een in tijd en opzet afgebakend project. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen.

 • Subsidies voor sportevenementen

  Vlaanderen biedt financiële ondersteuning voor sportevenementen op Vlaamse bodem die bijdragen aan bepaalde beleidsdoelstellingen. Zo worden enkele hoogstaande topsportevenementen ondersteund als ze onder meer bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen en het Vlaamse topsportbeleid. Daarnaast worden ook sportevenementen ondersteund die bijdragen aan de promotie van een breed sportaanbod. (opent in nieuw venster)

 • Subsidies voor sportinfrastructuur

  Vlaanderen biedt ondersteuning voor de uitbreiding en verbetering van sportinfrastructuur. Vlaanderen zet in op de realisatie van kunstgrasvelden, sporthallen, zwembaden en grotere multifunctionele sportcentra via het Vlaams Sportinfrastructuurplan.

 • Lokale subsidies

  Ook lokale overheden ondersteunen sportclubs en sportevenementen. Subsidies zijn vaak goed te vinden op de website van de provincie of de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Begeleiding en ondersteuning

Hebt u een vraag over uw subsidiedossier? Hebt u ondersteuning nodig bij het indienen van uw dossier? U hebt nood aan extra begeleiding of ondersteuning? De dossierbeheerders van Sport Vlaanderen (opent in nieuw venster)schieten u graag te hulp.