Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel VIII. Tuchtregeling

Deel VIII. Tuchtregeling

TITEL 1.Tuchtstraffen
TITEL 2.De tuchtprocedure
Hoofdstuk 1. De bevoegde overheden
Hoofdstuk 1. De procedure
Hoofdstuk 1. Algemene kenmerken van de tuchtprocedure
TITEL 3.De doorhaling van de tuchtstraffen