Gedaan met laden. U bevindt zich op: Extra Containercapaciteit Antwerpen Havenprojecten

Extra Containercapaciteit Antwerpen

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien.

Een satellietfoto van de containers in de haven van Antwerpen.

Er komen extra terminals binnen het gebied dat als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen voor logistiek ontwikkeld, nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart voorzien. Hierbij gaat veel aandacht naar het voorkomen en milderen van de impact op de omgeving.

Dit project krijgt vorm volgens de procedure ‘complexe projecten’. Streefdoel is om binnen een aanvaardbare termijn en via gericht overleg met alle betrokkenen tot de beste combinatie van de verschillende doelstellingen te komen. Om dit te bereiken, zetten de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever hier samen de schouders onder.