Gedaan met laden. U bevindt zich op: Havendammen en radartoren Oostende Havenprojecten

Havendammen en radartoren Oostende

Over het project

Maritieme Toegang heeft in de haven van Oostende een nieuwe maritieme poort voor de eenentwintigste eeuw gebouwd. Het strategisch plan voor de haven heeft de toegankelijkheid verbeterd en de stad Oostende beter tegen overstromingen beschermd. De twee nieuwe strekdammen werden zo ontworpen dat ze een storm moeten kunnen weerstaan die statistisch één keer in de 1000 jaar onze kust aanvalt. De bescherming werd dus fors opgedreven.

De nieuwe oostelijke strekdam, die 600 meter ver in zee loopt bakent samen met westelijke dam de nieuwe haventoegang af.

Schepen tot een lengte van 200 meter kunnen nu vlot en veilig de haven binnen en buiten varen. Het bruikbare zand dat ter beschikking kwam bij de aanleg van de nieuwe vaargeul werd gebruikt voor de kustverdediging en voor de realisatie van natuurcompensaties.

Bouw

Bouw van de dammen en het verplaatsen van de vaargeul

Na een lange periode van studies en procedures werd in mei 2007 begonnen met de afbraak van het betonnen Oosterstaketsel en de ruwbouw van de oostelijke havendam in de haven van Oostende.

In september 2008 ging de aanleg van de nieuwe havengeul van start. De nieuwe geul werd uitgebaggerd tot op een diepte van 8,5 meter onder het laagste laag water, zodat schepen met een maximale diepgang tot 7,5 meter in de haven kunnen aanlopen. In 2010 werden de baggerwerken voor de nieuwe vaargeul tot een goed einde gebracht.

Na het verplaatsen van de vaargeul kon van start gegaan worden met de bouw van de westelijke havendam.

De bouw van de dammen gebeurde in tijwerk. Zowel de grijpkranen als de enorme 60-ton dumpers konden pas aan de slag vanaf 2 uur na hoog water tot ongeveer 2 uur voor het volgende hoogtij. Daarom werd er ook telkens in twee shifts gewerkt. Zo groeide de dam iedere dag een paar meter dieper de zee in.

De aannemer voor het bouwen van de havendammen was de THV Stene-Twins (Dredging International nv, Depret nv en Herbosh-Kiere nv).

HARO-blokken: 5.100 stuks (op elkaar gestapeld 26 keer de hoogte van de Eifeltoren)

Afwerking dammen en bouw radartoren

Op het hoofd van de Oostdam werd ook een nieuwe radartoren geplaatst ter vervanging van de bestaande toren die bij de verbreding van de havengeul moet verdwijnen. Het betreft één van de 21 onbemande radartorens, naast de 5 bemande van de huidige Schelderadarketen (SRK). Deze Schelderadarketen (SRK), werd in samenwerking met Nederland gebouwd. Het verleent ‘Vessel Traffic Services’ aan de vaartuigen om een veilige en vlotte scheepvaart mogelijk te maken.

Op de havendammen is eveneens een wandelweg voorzien. De wandelweg, het Zeeheldenplein en de Albert I-promenade kregen dezelfde architecturale uitwerking zodat ze één stedelijk geheel vormen.

De wandelweg en de bouw van de nieuwe radartoren werden afgewerkt in 2013.

De aannemer voor het bouwen van de radartoren was de THV Besix – Westconstruct. De aannemer voor de afwerking van de dammen was Herbosch-Kiere

Enkele ontwerpplannen

Grondplan

Doorsnede dam
Radartoren

Timing en kostprijs

Timing

2007 - 2008Afbraak Oosterstaketsel
begin 2008 - mei 2008Baggerwerken voor nieuwe vaargeul
2008 - 2011Bouw Oostdam
2008 - 2012Aanleg groeistrand
2009 - 2011Heraanleg zeedijk aan groeistrand
2009 - 2011Bouw aanzet havendammen
2012Bouw radartoren op de kop van de Oostdam
2012 - 2015Afwerking laatste stuk Westdam en Oostdam optrekken tot 7,5 m boven laag water

Kostprijs (incl. BTW)

Afbraak staketsel10 M euro
Bouw havendammen67 M euro
Radartoren2 M euro
Afwerking dammen10 M euro
Baggerwerken27 M euro (waarvan 20 M euro door mijnen en explosieven)