Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) van start Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) van start

Nieuwsbericht
20 oktober 2023

Het zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) is deze week gelanceerd! Meer dan 100.000 Vlamingen krijgen de vraag om hun mobiliteitsgedrag in kaart te brengen. Het zevende onderzoek focust, in tegenstelling tot de vorige edities, op de 15 vervoerregio’s. Zo kunnen zij resultaten rond verkeersveiligheid, openbaar vervoer, filevorming, … beter toespitsen op de eigen regio.

Wat is het Onderzoek Verplaatsingsgedrag?

Sinds 1994 brengt het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) het mobiliteitsgedrag van Vlamingen in kaart. Het OVG achterhaalt wie zich verplaatst, waarom, van en naar waar, met welk vervoermiddel, hoelang die verplaatsingen duren en over welke afstanden het gaat.

Hoe? Elke deelnemer vult voor een dag al zijn of haar verplaatsingen in en beantwoordt algemene vragen over vervoermiddelenbezit, woon-werkverkeer, gebruik van deelsystemen, …

Door de voorgaande onderzoeken met elkaar te vergelijken, is het mogelijk om mobiliteitstrends op lange termijn vast te stellen. Het onderzoek is een belangrijke bron van informatie voor beleidsbeslissingen rond verkeersveiligheid, het openbaar vervoer en filevorming.

In juni 2023 werden de resultaten van OVG 6 gepubliceerd. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de Vlaming minder de auto neemt, steeds meer wandelt en fietst en dat de elektrische fiets aan een stevige opmars is.

OVG 7 focust op de Vervoerregio’s

Deze week werd het zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag gelanceerd. Het komende jaar krijgen meer dan 100.000 Vlamingen vanaf 6 jaar een uitnodiging om mee te doen. De verwachting is dat zo’n 25 á 30.000 deelnemers de enquête zullen invullen. Dat is veel meer dan de 4.000 deelnemers van de vorige editie! Waarom? De focus ligt dit keer niet op het Vlaamse niveau, maar op de 15 Vlaamse vervoerregio’s. Omdat de steekproef representatief is per vervoerregio, is het mogelijk om regionale verschijnselen vast te stellen en regionale mobiliteitsplannen beter te monitoren.