Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taxi-exploitanten kunnen overbruggingslening aanvragen via VLAIO Persberichten

Taxi-exploitanten kunnen overbruggingslening aanvragen via VLAIO

7 juni 2023 - Taxibedrijven die door de tijdelijke vernietiging van het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op een overbruggingslening bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid). De steun wordt beperkt tot de de-minimissteun met een maximaal te ontlenen nominaal bedrag van 200.000 euro.

“Taxi’s spelen een belangrijke rol in onze mobiliteit. We willen op deze manier taxiondernemingen helpen die het financieel moeilijk hebben door de gevolgen van het arrest van de Raad van State“, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“De overbruggingsleningen zijn een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk crisisinstrument dat zijn meerwaarde al bewezen heeft. Meer dan 2000 ondernemingen werden al geholpen (voor meer dan 250 miljoen euro aan leningen) sinds de uitbraak van de Oekraïnecrisis. Het is goed nieuws dat VLAIO nu via dit instrument snel en gericht de taxisector kan ondersteunen en daarmee deze moeilijke overgangsperiode kan helpen overbruggen”, zegt Vlaams minister van Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns.

Vernietiging omwille van procedurele redenen

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Deze nietigverklaring heeft onder andere tot gevolg dat er momenteel geen nieuwe vergunningen en bestuurderspassen meer kunnen worden afgeleverd. De Vlaamse overheid stelt alles in het werk om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. In afwachting van de inwerkingtreding van dat aangepast besluit heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd met ondersteuningsmaatregelen voor kwetsbare bedrijven. Bedrijven die door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op een overbruggingslening bij VLAIO. De steun wordt beperkt tot de de-minimissteun met een maximaal te ontlenen nominaal bedrag van 200.000 euro.

Overbruggingslening via VLAIO

Exploitanten van individueel bezoldigd personenververvoer kunnen een beroep doen op een overbruggingslening via VLAIO. Een overbruggingslening aanvragen gebeurt via www.vlaio.be/overbruggingslening(opent in nieuw venster).

Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk

Door de vernietiging van het uitvoeringsbesluit op 30 maart zijn zowel de exploitatievoorwaarden van het besluit als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen momenteel niet langer geldig. Tot een nieuw besluit van kracht is, heeft de Vlaamse overheid aan steden en gemeenten gevraagd om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest op dit moment namelijk juridische risico’s aan verbonden. Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hebben, kunnen en mogen hun job blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen blijven geldig.

Nieuw besluit in de loop van juli

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om het nieuwe besluit in de loop van de maand juli rond te krijgen en houdt alle betrokken stakeholders op de hoogte over de verdere stappen in het juridische traject. De Vlaamse Regering heeft op 12 april 2023 de eerste stap gezet met de principiële goedkeuring van een aangepast besluit. Ondertussen heeft ook de MORA, de Mobiliteitsraad Vlaanderen, al haar advies gegeven. De Vlaamse overheid zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen.

Meer informatie rond taxidiensten in Vlaanderen én de impact van de arrest van de Raad van State vindt u op www.vlaanderen.be/taxi.