Aanmelden voor bij de KBO geregistreerde entiteiten

Aanmelden voor de school

Aanmelden voor Sociale secretariaten en dienstverrichters

De werkwijze hier beschreven is bedoeld voor Sociale secretariaten en dienstverrichters die aanmelden in het WSE-loket om voor een klant te werken. Indien ze aanmelden in het WSE-loket om voor het sociaal secretariaat zelf opdrachten uit te voeren dan geldt de werkwijze "Aanmelden voor bij de KBO geregistreerde entiteiten", hierboven beschreven.

Entiteiten die aangesloten zijn bij een sociaal secretariaat of een dienstverrichter moeten geen wettelijke vertegenwoordiger of hoofdtoegangsbeheerder aanduiden. Die entiteiten mandateren het sociaal secretariaat of de dienstverrichter.