Gedaan met laden. U bevindt zich op: 3 “good practices” voor meer digitale inclusie en betrokkenheid Digitaal Vlaanderen

3 “good practices” voor meer digitale inclusie en betrokkenheid

Nieuwsbericht
18 maart 2024

Digitale overheidsdiensten bereiken vlot geëngageerde of geïnteresseerde burgers die over voldoende vaardigheden beschikken om mee te surfen op de golven van de digitalisering. Moeilijker wordt het om door te dringen tot wie zich niet aangesproken voelt of eenvoudigweg niet weet waar te beginnen. De roep naar meer inclusie weerklinkt altijd maar luider. Hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat hun diensten ‘by design’ inclusief zijn? Deze drie good practices van digitaliserende overheden tonen de weg.

Goede wijn behoeft geen krans, zegt men soms, maar in een overprikkelde maatschappij gaat dit gezegde niet op. Burgers die zich uitgesloten voelen, doen geen moeite om ‘mee’ te zijn en te blijven. Communicatie speelt hierin een grote rol maar blijft, helaas, vaak onderbelicht. Inter, het Vlaamse expertisecentrum voor toegankelijkheid, zet sterk in op inclusie en digitale toegankelijkheid. Ze willen dat #IedereenOveral mee kan. Ook op hun nieuwe website. Die moet toegankelijk zijn en logisch voor alle gebruikers: burgers, beleidsmakers en professionelen. Ze vonden de oplossing in Webplatform van Digitaal Vlaanderen.

Webplatform is een webtool die Vlaamse overheden bouwblokken aanbiedt om zelf hun website te bouwen. De basisprincipes van Webplatform zijn vindbaarheid, eenvoud, toegankelijkheid en in overeenstemming met de huisstijl. Inter bouwde de site helemaal zelf met Webplatform. Ze kregen tijdens het bouwen advies over de sitestructuur, toegankelijk taalgebruik, en allerhande andere tips rond logische navigatie. De website is nu toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Meer weten over digitale toegankelijkheid? Check https://www.vlaanderen.be/inter/toolbox-toegankelijke-steden-en-gemeenten/algemeen-bestuur-dienstverlening-en-communicatie/digitale-toegankelijkheid

De overheid voorziet heel wat premies. Jammer genoeg vormt de aanvraagprocedure vaak een drempel voor burgers die de premie het meest nodig hebben. Het departement Werk en Sociale Economie (kort WSE) wilde anticiperen op deze nood. Het uitgangspunt was dat de administratieve handelingen sterk vereenvoudigd konden worden, waardoor meer mensen de weg zouden vinden naar, bijvoorbeeld, de Jobbonus en het Opleidingstegoed.

De oplossing werd gevonden in de combinatie van verschillende bouwstenen van Digitaal Vlaanderen. Aan de basis ligt een eenvoudig aanvraagformulier dat maximaal vooraf is ingevuld. De aanvrager hoeft niet zelf op zoek gaan naar de voorwaarden (inkomen, woonplaats, werkplaats,…) of de documenten om dit aan te tonen. Dat gebeurt volledig automatisch, dankzij de integratie van de Formulierentool van Digitaal Vlaanderen. Deze bevraagt de relevante databanken met persoonsgegevens via MAGDA. De data worden niet opgehaald. Het antwoord komt enkel onder de vorm van een advies: ‘je komt in aanmerking’ of je ‘komt niet in aanmerking’. WSE koos bovendien en resoluut voor een integratie met Mijn Burgerprofiel en de Mijn Burgerprofiel app. Te weten dat 93% van de Vlamingen een smartphone heeft, betekent dit dat ook kwetsbare groepen de premie vanop hun smartphone kunnen aanvragen. En dat is goed nieuws, want dichter bij de burger dan in z’n broekzak, kom je als overheid niet.

Inhoud is aan het laden

Ook digitale veiligheid is een voorwaarde voor inclusie en betrokkenheid. In tijden van misinformatie en hacking is het van groot belang dat burgers weten dat ze veilig kunnen aanmelden op overheidsdiensten. Tot vorig jaar werd soms nog gebruik gemaakt van gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. De wachtwoorden werden centraal beheerd door Geosecure, een inmiddels verouderde dienstverlening. De Vlaamse overheid koos ervoor om Geosecure uit te faseren en alle digitale dienstverlening via Toegangsbeheer Vlaanderen (ACM) te laten verlopen. De dubbele of sterke authenticatie biedt de beste garantie om veilig in te loggen op overheidsdiensten en dus betrouwbare informatie te vinden. Bovendien kan elke organisatie die applicaties van de Vlaamse overheid gebruikt nu ook het toekennen en schrappen van toegangsrechten zelf eenvoudig opnemen in Gebruikersbeheer Vlaanderen (IDM). Een nieuwe collega? Geen probleem. En dat wachtwoord geraak je ook niet meer kwijt.

Nog een voordeel: Toegangsbeheer Vlaanderen (ACM) is gebaseerd op open standaarden en zorgt voor een single-sign-on-gebruikerservaring. Je logt in zoals bij de bank: met itsme(R) of eID, en eenmaal ingelogd, ben je ook veilig aangemeld op andere toepassingen die via Toegangsbeheer Vlaanderen verlopen, zoals bijvoorbeeld Mijn Burgerprofiel.

Wie vragen heeft, kan via de website de informatie inkijken, of contact opnemen met de ondersteuners.

Toegangsbeheer: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/veiligheidsbouwstenen-applicatie-en-platformdiensten/toegangsbeheer

Gebruikersbeheer: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/veiligheidsbouwstenen-applicatie-en-platformdiensten/gebruikers-en-rechten-tot-je-digitale-toepassingen-beheren