Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal Vlaanderen zet vaart achter Europese Digital Twins en baant zo de weg naar een ‘CitiVERSE’ Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen zet vaart achter Europese Digital Twins en baant zo de weg naar een ‘CitiVERSE’

Nieuwsbericht
30 april 2024

Digitaal Vlaanderen en haar partners hebben een sterke reputatie en expertise verworven met Digital Twins, virtuele replica’s van een echte stad of regio. Deze technologie maakt het mogelijk voor overheden om risicoloos ingrepen te simuleren en de impact ervan te visualiseren vóór de uitvoering. Dankzij EU-projecten zoals CompAIR en DUET, in 2021 in Barcelona bekroond met de World Smart Cities Award, kan de volgende stap gezet worden, namelijk het onderling uitwisselen van kennis en het aanreiken van concrete oplossingen voor andere EU-regio’s, zodat zij de kans krijgen om snel en voordelig een lokale digitale tweeling te ontwikkelen. De integratie van opkomende technologieën zoals AI, VR (virtual reality) en AR (augmented reality) staan al in de stijgers en hebben als uiteindelijk doel een Europese ‘CitiVERSE’ te creëren. 

De eerste EDIC

EDIC (European Digital Infrastructure Consortium) is het EU framework dat de digitale transformatiekracht van Europese regio’s en steden een boost wil geven. De eerste EDIC, “Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE”, heeft tot doel de bestaande lokale Digital Twins, die nu verspreid zijn over Europa, met elkaar te verbinden, kennis te delen en ondersteuning te bieden en waar mogelijk AI in te zetten om de grote uitdagingen, zoals luchtkwaliteit en mobiliteit, aan te pakken.

Sneller en voordeliger een Digital Twin

De EDIC “Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE” biedt infrastructuur, bouwblokken, modellen, dienstverlening en applicaties aan. Bestaande oplossingen kunnen zodoende worden hergebruikt, waardoor regio’s zoals Vlaanderen sneller en gerichter kunnen werken aan toekomstbestendige en betrouwbare datagedreven besluitvormingssystemen. Door de multi-landelijke benadering kunnen investeringen worden gebundeld, projectresultaten verder ontwikkeld, diensten verfijnd en de markt meer gericht benaderd. Dit moet de digitale transformatiekracht van de regio’s en steden een boost geven over heel Europa.

EDIC baant weg naar een Europese ‘CitiVERSE’

11 landen, Spanje, Estland, Slovenië, Frankrijk, Letland, Portugal, Kroatië, Tsjechië, Luxemburg, Slovakije en België, vertegenwoordigd door Digitaal Vlaanderen, slaan de handen in elkaar om de kracht van artificiële intelligentie in zetten om netwerkgebonden lokale digitale tweelingen te laten evolueren naar een CitiVERSE. Een CitiVERSE is de volgende evolutie van een Digital Twin, waarbij community building en burgerparticipatie mogelijk wordt dankzij de integratie van de virtuele wereld (Digital Twin), technologie, burgers en experten.

De rol van Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen neemt in de EDIC, “Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE”, een belangrijke rol op, onder meer door het aanleveren van herbruikbare conceptrealisaties en inhoudelijke expertise. Digitaal Vlaanderen zit daardoor mee aan het stuur van de uitbouw van een EU-infrastructuur en ondersteuningsmechanismen voor de lokale en regionale besturen. Omgekeerd kunnen we kennis van buitenlandse initiatieven sneller delen via onze smart region werking in Vlaanderen.

Achtergrond

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von Der Leyen, tekende op 1 februari het uitvoeringsbesluit tot oprichting van het Europese consortium voor digitale infrastructuur voor netwerkgebonden lokale digitale tweelingen in aanloop naar de CitiVERSE.  Hiermee ging de eerste van drie duurzame Europese meerlandensamenwerkingen van start. De nieuwe entiteit, met hoofdzetel in Spanje en voorgezeten door Valencia, zal leden die een Digital Twin willen ontwikkelen ontzorgen en investeringen bundelen zodat ze kunnen focussen op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Op 16 april werd de pre-launch van de eerste EDIC, “Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE”, door Digitaal Vlaanderen georganiseerd, samen met de Europese Commissie (DG Connect) en de steden Valencia en Barcelona. Hiermee kregen andere regio’s, experten en steden als eerste de kans om de EDIC en zijn aanbod te leren kennen. Martin Bailey, head of Unit bij DG Connect, en EDIC Chair Schepen Paula Llobet van Valencia, lichtten de ontstaansreden en het belang van het initiatief toe.