Beleid

 • Strategie Informatieveiligheid

  Met de strategie voor informatieveiligheid legt het team Informatieveiligheid de doelstellingen, acties en deliverables vast die nodig zijn om de digitale weerbaarheid van de overheid te vergroten.

 • Informatieclassificatieraamwerk

  Het informatieclassificatieraamwerk is het kader waarmee je kan bepalen hoe kritisch en gevoelig jouw informatie is.

Dienstverlening en ondersteuning

 • Risico-analyse

  Het team Informatieveiligheid begeleidt je bij het proces, of de uitvoering van een risico-analyse.

 • Informatieclassificatie

  Naast de ontwikkeling van een kader, helpt het team je eveneens bij de bepaling van de informatieclassificatie van je informatie. Het raamwerk bevat eveneens adviezen rond generieke technische en organisatorische maatregelen die het veiligheidsniveau van de informatieverwerking verhogen.

 • Data Protection Impact Analyse

  Het team Informatieveiligheid brengt de risico’s van informatieverwerking in kaart, zowel voor individuen als organisaties. Door middel van maatregelen beperkt het team de impact hiervan zo veel mogelijk.

 • Ondersteuning bureau Gegevensbescherming

  We ondersteunen het Bureau voor Gegevensbescherming met technische en organisatorische adviezen.

 • Werkgroep Informatieveiligheid

  Het team informatieveiligheid organiseert de werkgroep informatieveiligheid in opdracht van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT Beleid en deelt via dit kanaal kennis en informatie over strategie en beleid informatieveiligheid.

 • Advies

  Heb je vragen in het kader van een project of wijziging rond informatieveiligheid? Het team Informatieveiligheid helpt je graag verder.

Tools

 • Communicatiecampagnes

  Het team Informatieveiligheid stelt al haar communicatiemateriaal ter beschikking en voert regelmatig communicatiecampagnes omtrent onder meer phishing om het bewustzijn rond informatieveiligheid te verhogen.

 • Opleidingen

  Indien nodig geeft het team Informatieveiligheid opleidingen en/of stelt het opleidingsmateriaal ter beschikking.

Vragen

Het team Informatieveiligheid helpt je altijd zo snel mogelijk. Dat is meestal al binnen 1 werkdag.

Dit is volledig kosteloos.

Stel je vragen via mail aan security@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).