Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aangifte voor GRB-heffingen heffingsjaar 2023 Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Aangifte voor GRB-heffingen heffingsjaar 2023

Nieuwsbericht
30 november 2023

Conform artikel 32 van het decreet van 16 april 2004 houdende het GRB moeten de netbeheerders die exploiteerbaar aanwezig zijn in de projectzones waar een product beschikbaar is, uiterlijk op 31 december 2023 een aangifte aan Digitaal Vlaanderen bezorgen.

Sinds 2013 zijn alle projectzones afgewerkt en beschikbaar als GRB-product.

Lijst bestaande GRB-producten 2005-2013.(PDF bestand opent in nieuw venster)

In heffingsjaar 2023 wordt voor alle projectzones een bijhoudingsheffing aangerekend.

Indien de situatie van een netbeheerder op einde van het jaar 2023 gewijzigd is ten opzichte van het jaar 2022 (wijziging in aanwezigheid, verbruiksmeters en/of trajectlengte), dient de netbeheerder de nieuwe situatie in het aangifteformulier van 2023 weer te geven. Netbeheerders waarbij de situatie niet gewijzigd is, hoeven geen nieuwe aangifte in te dienen.

Belangrijk

Vanaf 1/12/2020 worden de aangiftes (in Excel) digitaal bezorgd via grb.heffingen@kb.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

We vragen bovendien om ons een emailadres te bezorgen van een contactpersoon m.b.t. de aangifte én een emailadres van een contactpersoon m.b.t. de facturatie (in het geval deze twee van elkaar verschillend zijn).

De documenten voor de aangifte staan op onze website (‘zie financiering’). Via dezelfde link vindt u ook de procedure voor de aangifte en het contourenbestand.

De GRB-producten kunnen geraadpleegd worden via het geoportaal http://www.geopunt.be/(opent in nieuw venster) thema basiskaart of besteld via http://download.vlaanderen.be/(opent in nieuw venster).

Algemene informatie over het GRB kan u terugvinden op de overzichtspagina van het GRB.

Heeft u nog vragen in verband met de heffing voor het GRB, aarzel dan niet ons te contacteren op volgend adres: grb.heffingen@kb.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) .