Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Digitaal Vlaanderen beheert de gegevens in een centrale databank. Een overzicht van de inhoud van het GRB met terreinvoorbeelden kan u terug vinden in het online GRB-objectenhandboek.(opent in nieuw venster)

Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten en is kosteloos voor iedereen beschikbaar. Het wordt gebruikt voor onder andere het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen, administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen, ongevallenregistraties door heel wat politiezones en als dispatchingtool bij diverse hulpdiensten.

GRB raadplegen

GRB bijhouden

Nieuws