Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Digitaal Vlaanderen beheert de gegevens in een centrale databank. Een overzicht van de inhoud van het GRB met terreinvoorbeelden kan u terug vinden in het online GRB-objectenhandboek. ((opent in nieuw venster))

Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten en is kosteloos voor iedereen beschikbaar. Het wordt gebruikt voor onder andere het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen, administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen, ongevallenregistraties door heel wat politiezones en als dispatchingtool bij diverse hulpdiensten.

Hoe gebruik maken van het GRB?

Het GRB wordt op verschillende manieren ter beschikking gesteld:

  • Geopunt-kaart

    in de geopunt-kaart ((opent in nieuw venster)) kan het volledige GRB worden gevisualiseerd als achtergrond in combinatie met andere data. De verschillende gegevens uit het GRB (bijvoorbeeld gebouwen, wegen, ...) kunnen ook afzonderlijk getoond worden;

  • Webdiensten

    Webdiensten staan ter beschikking voor professionele GIS-gebruikers of ontwikkelaars;

  • Downloadbare GRB-producten

    3 downloadbare GRB-producten: GRBgis, GRBcad en 3D GRB voor gebruikers van geavanceerde GIS of CAD-software.

In de kijker

Producten en diensten van het GRB

Nieuws