Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brownfieldconvenanten, toestand 28/01/2022 beschikbaar Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Brownfieldconvenanten, toestand 28/01/2022 beschikbaar

Nieuwsbericht
28 januari 2022

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

De dataset ‘Brownfieldconvenanten’ omvat een overzicht van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields) waarvoor een convenant is afgesloten.

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus. (opent in nieuw venster)

Wat is nieuw?

Een bijwerking van de dataset ‘Brownfieldconvenanten’ werd doorgevoerd.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart,(opent in nieuw venster) Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Natuur en milieu > Bodem.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen.(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Brownfieldconvenanten(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Digitaal Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

Downloaden

De data worden zowel via de downloadtoepassing (opent in nieuw venster)onder de categorie ‘Economie’ als via de Geopunt-catalogus (opent in nieuw venster)ter beschikking gesteld.

Het is ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.