Gedaan met laden. U bevindt zich op: Departement Werk en Sociale Economie wil meer dan 300 metadatarecords publiceren. “Het volle potentieel van open data is nog niet bereikt” Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Departement Werk en Sociale Economie wil meer dan 300 metadatarecords publiceren. “Het volle potentieel van open data is nog niet bereikt”

Blogbericht
25 april 2023

De marktgrootte van open data werd volgens een Europese studie geraamd op een kleine 200 miljard euro in 2019 en zou tegen 2025 met ruim de helft kunnen groeien. Steeds meer spelers gebruiken open data voor de bouw van hun duurzame bedrijfsmodellen. Ook in Vlaanderen groeien zowel de vraag als het aanbod. Een nieuwe aanbieder van open data in Vlaanderen is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). Vandaag heeft het departement 17 datasets gepubliceerd en dat aantal zal in de toekomst nog sterk uitbreiden. Het gaat om datasets die voortvloeien uit de subsidiewerking, zoals Opleidingscheques en het Vlaams Zorgkrediet, alsook datasets met metadata van onderzoek, jaarverslagen, ondernemingsplannen en beleidsdocumenten. Hiermee spelen ze in op de toenemende vraag.

Naar 300 metadatarecords in enkele jaren tijd

Vorige maand werden de gegevens van het Departement Werk en Sociale Economie als een nieuwe DCAT-feed geïntegreerd in Metadata Vlaanderen. Er werd gestart met 10 metadatarecords. Het departement schatte dat het aantal open datasets de 300 zou kunnen bereiken.

Het departement wil met het dataplatform 4 doelgroepen aanspreken:

  • Data experten zoals data analisten, GIS-experten en onderzoekers bij provincies, gemeenten, de private sector, stakeholders en partners.
  • Datakanalen die ook deels arbeidsmarktdata aanbieden zoals het FRIS-portaal, Statistiek Vlaanderen, de ABB gemeentemonitor, Provincies in Cijfers, enz.
  • Ontwikkelaars en meer technische profielen die de API’s op de open datasets kunnen aanspreken om data of visualisaties in toepassingen of websites te integreren.
  • Het departement streeft ook naar een open en transparante organisatie en wil over het beleid ‘werk en sociale economie’ duidelijk communiceren naar burgers en stakeholders door middel van data stories en dashboards die uiteraard gebaseerd zijn op de open datasets.

"Het departement Werk en Sociale Economie maakte de voorbije jaren werk van een betere onderbouwing van het arbeidsmarktbeleid met data en wetenschappelijke inzichten. Zij volgen hiermee het advies van de SERV en de VLIR op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. Met de lancering van het open dataplatform gaat het nog een stap verder. "

Datavindplaats

De aangeboden open data van het Departement WSE stromen automatisch door naar Datavindplaats. De voorschriften voorzien dat elk open data portaal ook moet doorstromen tot in het Vlaamse Open Data Portaal. In casu de Datavindplaats.

Klaar voor de open data community

Goed nieuws ook voor de open data community. Het Departement WSE heeft de toepassing ‘OpendataSoft’ naar DCAT2.0 gebracht. Een toepassing waar de open data community gebruik van maakt.

Groei nog lang niet ten einde

De combinatie van open data met persoonlijke, gedeelde of crowdsourced data is mee verantwoordelijk voor de huidige groei van zowel de vraag als het aanbod.

Het aanbod open data bij Digitaal Vlaanderen ligt momenteel op ongeveer 9640 metadatarecords. Deze worden gepubliceerd via Metadata Vlaanderen. De kaap van 10.000 metadatarecords komt dus al snel in zicht.

Uit de eerder vernoemde Europese studie blijkt trouwens dat de groei van open data nog lang niet ten einde is. 77% van de geïnterviewde organisaties gaf aan plannen te hebben om meer te doen met open data.

Zelf open data aanbieden? Doen!

Hebt u interesse om open data aan te bieden of ermee aan de slag te gaan? Vind meer informatie over metadata en hoe u die kunt aanmaken (opent in nieuw venster)

Of contacteer ons via e-mail (digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be) om uw eigen knooppunt ook te integreren.