Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digital Leaders Academy schetst uitdaging van datamanagement Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Digital Leaders Academy schetst uitdaging van datamanagement

Nieuwsbericht
5 december 2023

Van data governance naar doorgedreven data intelligentie, de Digital Leaders Academy boog zich eind november, in het gezelschap van minister-president Jan Jambon, over de uitdaging van datamanagement. Vooraanstaande sprekers en experten van onder meer VDAB, Data Citizens en co-organisator Collibra deelden hun ervaringen en visies met topmanagers van de Vlaamse overheid. Samen verdiepten ze zich in het waarom van data intelligentie en onderzochten ook welke de voorwaarden zijn van goed databeheer vandaag en morgen.

Opvallende getuigenissen kwamen onder meer van VDAB, dat naar voren werd geschoven als een voorbeeld van good practices. VDAB benadrukte dat overheden een leidende rol moeten vervullen als rolmodel voor andere organisaties en dat databeheer essentieel is voor de implementatie van AI. Van co-organisator Collibra onthouden we dat de exponentiële versnelling gepaard gaat met een exponentiële toename van de complexiteit. Dat maakt de behoefte aan een degelijk governance framework, datakwaliteit en infrastructuur alleen maar groter.

Alle inzichten die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen, benadrukken 6 fundamentele pijlers van effectief databeheer:

  • Krachtige datastrategie: Succesvol gegevensbeheer begint met een doordachte en krachtige datastrategie.
  • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden: Voor maximaal (her)gebruik van data moeten de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd zijn.
  • AI-governance: Een verantwoorde integratie van artificiële intelligentie vereist specifieke governance.
  • Privacy en informatieclassificatie: Deze waarborgen een efficiënte gegevensbescherming en informatieveiligheid.
  • Hoge datakwaliteit: Het fundament van een efficiënte datastrategie is data van hoge kwaliteit.
  • Data delen in een datakluis: Het delen van data in een beveiligde omgeving neemt zorgen weg en vergemakkelijkt het leven.

De consensus was duidelijk: zonder goed databeheer is de weg naar AI versperd. De Digital Leaders Academy blijft dan ook inzetten op het vergroten van bewustzijn en begrip van datamanagement en data intelligentie om zo een solide basis te leggen voor een toekomst waarin AI een integraal onderdeel van onze samenleving is.

De Digital Leaders Academy dankt Collibra voor de gastvrije ontvangst en de vruchtbare omgeving die ze bood voor deze belangrijke discussies.

Meer informatie?

Informatie over de Digital Leaders Academy vindt u op deze pagina.