Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het aftoetsingsinstrument voor digitale dienstverlening is klaar voor gebruik Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Het aftoetsingsinstrument voor digitale dienstverlening is klaar voor gebruik

Nieuwsbericht
17 juli 2023

De Vlaamse overheid streeft naar een ‘low touch’ dienstverlening voor burgers, bedrijven, en verenigingen Dat betekent dat het contact met de overheid vlot en met zo weinig mogelijk ‘contactmomenten’ moet verlopen. In 2022 werden vijf principes ontwikkeld waaraan ‘significante nieuwe’ of ‘grondig herwerkte’ diensten moeten voldoen. Aan de Vlaamse overheden wordt nu gevraagd om een ‘aftoetsing’ uit te voeren vooraleer ze aan de implementatie van de dienst beginnen. Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ontwikkelde hiervoor het ‘aftoetsingsinstrument voor digitale dienstverlening’.

De digitale dienstverleningsstrategie voor de Vlaamse overheden verplicht hen om na te gaan in hoeverre een ‘significante’ nieuwe of herwerkte dienst voldoet aan de principes van de digitale dienstverleningsstrategie. Een digitale dienst wordt als significant beschouwd als het budget hoger is dan 500.000 euro of als het doelpubliek meer dan 100.000 gebruikers omvat.

5 principes van de digitale dienstverleningsstrategie

Hans Arents van het Team Vlaamse Digitale Strategie van Digitaal Vlaanderen legt uit: “Met behulp van dit instrument kunt u beoordelen in hoeverre uw digitale dienst voldoet aan de principes van de digitale dienstverleningsstrategie. Via een zelfevaluatie maakt u in ongeveer 2 uur een inschatting van de mate waarin uw dienst voldoet aan de gebruikerscriteria en digitale inclusiecriteria die horen bij elk van de 5 principes van de digitale dienstverleningsstrategie. De 5 criteria zijn: Standaard digitaal, Gebruiker centraal, Digitaal herdacht, Datagedreven en Betrouwbaar. Het aftoetsingsinstrument genereert een overzicht van de naleving van deze principes en identificeert zowel de sterke punten als mogelijke aandachtspunten van de dienst.”

De toetsing gebeurt vòòr de dienst wordt geïmplementeerd. Bij een lage score voor één van de principes van de digitale dienstverleningsstrategie, zal samen met de leden van de Stuurorgaan-werkgroep digitale dienstverlening gekeken worden hoe die score kan verbeterd worden. Bestaande oudere diensten kunnen uiteraard ook nog worden afgetoetst om te zien in hoeverre ze voldoen aan de vereisten van de digitale dienstverleningsstrategie.

Handleiding en werkdocumenten

Om te helpen bij het correct gebruik van het aftoetsingsinstrument, is er een handleiding beschikbaar: het vademecum bij het gebruik van het aftoetsingsinstrument. Dit document biedt gedetailleerde uitleg over de verschillende stappen in de aftoetsingsprocedure. Het geeft ook instructies over het invullen van het zelfevaluatiedocument voor de digitale dienst en het gebruik van het bijbehorende scoreblad om de mate van naleving van de 5 principes te berekenen.

Wenst u meer informatie?

De handleiding en de werkdocumenten zijn te vinden op de webpagina over de digitale dienstverleningsstrategie. Als u vragen hebt over het aftoetsingsinstrument of ondersteuning nodig hebt bij het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met hans.arents@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Informatie over de digitale strategie vindt u op Vlaamse digitale strategie.