Gedaan met laden. U bevindt zich op: MAGDA Mobiliteitsdiensten, niet alleen voor de gemeenten grensverleggend Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

MAGDA Mobiliteitsdiensten, niet alleen voor de gemeenten grensverleggend

Nieuwsbericht
22 mei 2023

Het aantal afnemers van de MAGDA Mobiliteitsdiensten kreeg de laatste tijd een echte boost. De reden is niet ver te zoeken. MAGDA Mobiliteitsdiensten bieden een antwoord op een reële en urgente nood van de gemeenten, namelijk een modern digitaal parkeerbeleid en een correcte en digitale afhandeling van GAS-boetes. Daarnaast speelt ook de opkomst van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) een rol in de sterke groei. 

De MAGDA Mobiliteitsdiensten worden voornamelijk afgenomen door lokale besturen in het kader van parkeerbeheer, GAS en LEZ. GAS 5 draagt bij tot een veilige en leefbare omgeving door het introduceren van fietsstraten, zone 30 en zone 50. Gemeenten die de GAS 5 wetgeving willen toepassen, kunnen met de juiste machtiging de titularis (nummerplaathouder), het correcte adres van de titularis en de technische gegevens van het overtredend voertuig raadplegen.

Vlaams regeerakkoord 

Vóór 2021 haalden de meeste lokale besturen hun gegevens op bij de FOD Mobiliteit (Dienst Inschrijving Voertuigen). In het Vlaams regeerakkoord worden Vlaamse instellingen aangemoedigd om gegevensuitwisseling met federale gegevensbronnen via MAGDA te laten verlopen. Dit advies is niet vreemd aan de groei, toch zijn er veel andere redenen.

Actuele adressen 

De MAGDA Mobiliteitsdiensten consulteren achterliggend dezelfde DIV-mobiliteitsdiensten en voorzien bijkomend een adresactualisatie. Hiermee kan administratief meerwerk voorkomen worden, bijvoorbeeld als de eigenaar verhuisd is.

Als de houder van een nummerplaat een natuurlijk persoon is, dan haalt MAGDA het actueel adres op uit het Rijksregister. Staat de nummerplaat op naam van een onderneming, dan wordt het adres uit de Kruispuntbank van Ondernemingen overgenomen.

Wie via MAGDA Mobiliteitsdiensten gaat, kan dus rekenen op actuele adressen.

GAS 5  legt handhaving zones 30 en 50 bij gemeenten 

Het aantal zones 30 en 50 neemt gestaag toe en de vaststelling van snelheidsovertredingen gebeurt steeds vaker door slimme camera’s. Gemeenten kunnen zelf de GAS 5 wetgeving uitvoeren of ze kunnen dit doen door deel uit te maken van een intercommunale die hiervoor gemachtigd is. In het laatste geval, treedt de intercommunale op als verwerkingsverantwoordelijke.

Ook voor Vlaamse overheidsinstanties 

De mobiliteitsdiensten kunnen ook geraadpleegd worden door Vlaamse overheidsinstanties.

  • VLABEL voor het innen van de verkeersbelasting, belasting op in verkeerstellingen en kilometerheffing
  • GOCA voor het uitnodigen van voertuigen die naar de keuring moeten gaan.
  • VMM in kader van de LEZ en berekening van de Ecoscore van een voertuig.
  • dMOW voor Controle langs de weg
  • ANB
  • De Lijn (inspecteurs)

Meer informatie?

Meer informatie over MAGDA vindt u op onze webpagina.