Het gebruik van Centimeternauwkeurige Positiebepaling zit in de lift. Niet alleen wat aantal abonnementen betreft, maar ook qua mogelijke professionele toepassingen. FLEPOS is al lang niet meer het exclusieve terrein van landmeters. Die zijn nog goed voor 47%, maar het aandeel van landbouw (27%) en machinesturing (22%) neemt gestaag toe, en ook het gebruik om drones aan te sturen wint veld.

“FLEPOS bestaat al sinds 2002. Het is een openbare ICT-dienstverlening op basis van navigatiesatellieten”, vertelt Luc Depredomme, programmamanager van FLEPOS. “Het FLEPOS-netwerk laat toe correcties te berekenen en te verspreiden naar de gebruiker via mobiel internet. Op die manier kan je overal in Vlaanderen je positie heel nauwkeurig bepalen met een professionele GPS-ontvanger.”

In het begin gebruikten alleen landmeters FLEPOS, maar nu wordt het voor tal van toepassingen gebruikt. Zo kunnen aannemers van infrastructuurwerken hun bouwkranen nauwkeurig aansturen met behulp van FLEPOS. Landbouwers gebruiken FLEPOS onder andere voor het nauwkeurig inzaaien van plantgoed.

Van 50 naar 4000 gebruikers

Luc Depredomme: “We komen van ver. In het prille begin van FLEPOS hadden we 50 unieke gebruikers per maand. Toen waren dat nog uitsluitend SURVEY-gebruikers in het kader van de opmaak van de basiskaart Vlaanderen (GRB), waarvoor FLEPOS, als gespecialiseerd GPS netwerk is opgericht. Nu tellen we maandelijks gemiddeld 4000 unieke gebruikers - niet alleen landmeters, maar ook landbouwers, aannemers, e.d. die het systeem intensief gebruiken. Zo registreerden we in april vorig jaar momenten van 1200 simultane gebruikers t.g.v. de voorjaarspiek in de landbouw.”

FLEPOS 3.0 sinds maart 2019

In maart 2019 werd het FLEPOS grondig vernieuwd. Het schakelde over op een nieuw systeem, migreerde naar een nieuw datacenter en een aantal referentiestations kregen nieuwe ontvangers. Sinds de start van FLEPOS 3.0 stijgen de cijfers snel. Maandelijks komen er een 100-tal abonnementen bij. Het laatste jaar nam het aantal abonnees met 20% toe tot 8078, goed voor 1,7 miljoen gebruiksuren. “Dat je FLEPOS, als een basis dienstverlening geheel gratis kunt gebruiken zal daar ook niet vreemd aan zijn”, vertelt Luc Depredomme. “Hoe dan ook, de hoge adoptiegraad van deze innovatieve technologie is een positieve evolutie met een hoge toegevoegde waarde door kostenefficiëntie en qua milieu-impact.” Momenteel zijn er al zo’n 100 drones geregistreerd, waaronder de Echodrone van Haven van Antwerpen. Dit autonome peilvaartuig won tijdens de wereldexpo in Dubai (november 2021) de Blue Innovation Award van De Blauwe Cluster(opent in nieuw venster).

Wat brengt de toekomst?

Luc Depredomme: “Eind dit jaar vieren we 20 jaar FLEPOS dienstverlening. Maar voor het zover is verzetten we nog heel wat werk. Dit voorjaar staat een nieuwe release van de beheersoftware op de planning, met een licht gewijzigde registratieprocedure. We werken verder aan een failover-systeem dat bij een incident of onderhoud mogelijke onderbrekingen kan opvangen.

Naar aanleiding van de open data-richtlijn (EU 2019/1024) van 20 juni 2019 wordt in het voorjaar van 2022 het hergebruik van de ruwe datastromen van de FLEPOS-referentiestations voorzien. Zo wordt commercieel hergebruik van deze ruwe data tegen een marginale vergoeding mogelijk en kunnen private netwerken hiermee gelijkaardige en/of nieuwe diensten opzetten.”

Meer informatie vindt u op de webpagina van FLEPOS(opent in nieuw venster).