“Het is de bedoeling om tijdens de Smart City-week kennis over smart cities te delen, stakeholders te inspireren en samenwerking te bevorderen” aldus organisator The Beacon. “We brengen daarvoor experten en sleutelfiguren samen die belichten hoe we steden en regio’s leefbaarder, werkbaarder en duurzamer kunnen maken met behulp van innovatie, technologie en data.”

Smart Region Flanders

Op donderdag 9 maart staat Vlaanderen in de kijker. De Vlaamse overheid is samen met lokale besturen, onderzoeksinstellingen en bedrijven al jaren bezig met de uitbouw van de slimme regio Vlaanderen. Verschillende initiatieven stimuleren de ontwikkeling en uitvoering van smart city-projecten.

Experts bespreken die dag een aantal overheidsprogramma’s, plannen en acties. Zo belicht Digitaal Vlaanderen samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO), Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) en de Vlaamse Smart Data Space (VSDS).

Het Smart Flanders-programma van Agentschap Binnenlands Bestuur wijdt een aparte sessie aan Open Data. Het bedrijvennetwerk ‘Slimme Regio Vlaanderen’ organiseert een matchmaking-sessie voor overheden en smart city-bedrijven.

Er staat ook een panelgesprek op de agenda en een netwerklunch die wordt geopend door Jan Smedts, de administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen. In de namiddag kunt u deelnemen aan een aantal workshops met een debriefing door Wim Dries, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Minister-president Jan Jambon krijgt het slotwoord. Daarna volgt een receptie.