De vijf principes van optimale digitale dienstverlening

Deze vijf principes geven richting aan de toekomstige digitale dienstverlening van de Vlaamse en lokale overheden en vormen de kern van de digitale dienstverleningsstrategie.

Standaard digitaal: De dienstverlening evolueert en verbetert voortdurend vanuit de ambitie om de dienstverlening digitaal aan te bieden aan de gebruikers.

Gebruiker centraal: De digitale dienstverlening wordt vanuit het standpunt van de gebruiker ontwikkeld. De noden van alle gebruikers staan centraal in de dienstverlening.

Digitaal herdacht: Om de dienstverlening digitaal te transformeren wordt er samengewerkt over de overheden en partners heen. Processen worden herdacht zodat ze maximaal mobiel bruikbaar zijn.

Datagedreven: De dienstverlening maakt optimaal gebruik van beschikbare data en inzichten, zowel voor het aanbieden van de diensten als voor het herdenken van onze processen.

Betrouwbaar: De digitale dienstverlening is herkenbaar, veilig en draagt de privacy, de gegevensbescherming en het vertrouwen van de gebruiker hoog in het vaandel.

Elk van deze principes is beschreven met gebruikers- en digitale inclusiecriteria die aangeven hoe je als gebruiker de toepassing van het principe beleeft en hoe het principe op een digitaal inclusieve manier toegepast kan worden in de dienstverlening.

De digitale dienstverleningsstrategie in de praktijk

Om de digitale dienstverleningsstrategie ook in de praktijk te kunnen uitvoeren, werkte het Stuurorgaan een governance model, met rollen en verantwoordelijkheden, en een actieplan uit. Daarnaast definieerde het een aantal hulpmiddelen waaronder de bestaande hoofd e-loketten: Mijn Burgerprofiel en het E-loket voor ondernemers.

Vlaamse overheid kiest voor vier hoofd e-loketten

De twee bestaande e-loketten: Mijn Burgerprofiel en het E-loket voor ondernemers moeten zorgen voor de geïntegreerde aanbieding van digitale diensten. In de toekomst komen daar ook nog een Verenigingsloket en een Loket voor Lokale Besturen bij.

Daarnaast werden nog een aantal andere hulpmiddelen in kaart gebracht: digitale bouwstenen, methodes en richtlijnen, begeleiding en ondersteuning, opleidingen en governance. Hieraan koppelde het Stuurorgaan een aantal acties om de bestaande hulpmiddelen aan te passen of nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen. Die zullen nodig zijn om de digitale dienstverlenings­strategie te realiseren en de governance van de digitale dienstverleningsstrategie te operationaliseren.

Meer weten? Raadpleeg hier de volledige digitale dienstverleningsstrategie voor de Vlaamse overheden.