Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarom u de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus beslist moet (her)ontdekken Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Waarom u de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus beslist moet (her)ontdekken

Nieuwsbericht
17 januari 2023

Nu steeds meer burgers en bedrijven de dienstverlening van hun overheid online opzoeken, is het hoog tijd om de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) te herontdekken. De catalogus is een product van Digitaal Vlaanderen waarin aanvankelijk alleen de Vlaamse en federale digitale overheidsdienstverlening werd opgenomen. Recent werd daar onder meer het aanbod van lokale besturen aan toegevoegd. Dat laatste gebeurde om te voldoen aan de vereisten van de Single Digital Gateway (SDG), een initiatief van de Europese Unie dat burgers en bedrijven via één portaal, Your Europe, toegang wil geven tot alle digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie.

‘YourEurope’ haalt informatie op uit IPDC en stelt deze ter beschikking aan gebruikers uit de hele EU. Via de module LDPC kunnen lokale besturen hun aanbod ophalen en aanvullen in het Nederlands en in het Engels.

IPDC vernieuwd

Een belangrijke vernieuwing voor de bezoeker is dat ze in de IPDC kunnen zoeken kunnen zoeken op ‘dienst’, ‘bevoegde overheid’ (lokaal, Vlaams, federaal of Europees), ‘geografisch’ of ‘per thema’. Met deze nieuwe indeling is het veel eenvoudiger om de juiste dienstverlening terug te vinden. Omdat bezoekers in heel de Europese Unie via ‘Your Europe’(opent in nieuw venster) het aanbod van alle lidstaten in het Engels kunnen consulteren, verwachten we een sterke stijging van het aantal bevragingen. Reden genoeg dus voor de Vlaamse en lokale besturen om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Lokale module LPDC helpt lokale besturen

Het hoeft natuurlijk niet gezegd dat de waarde van het aanbod op ‘YourEurope’ staat of valt met de volledigheid ervan. Meteen de reden waarom de EU, via de Single Digital Gateway, alle lidstaten gebiedt om hun digitaal aanbod in de eigen taal en in het Engels aan te bieden. Voor de lokale besturen is dat niet altijd evident. Voor hen ontwierp het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de LPDC, de lokale producten- en dienstencatalogus. Door in te loggen op deze module kunnen ze eenvoudig een vooraf ingevulde conceptfiche vervolledigen met hun eigen aanbod. Deze informatie stroomt door naar de IPDC, die ze op haar beurt ter beschikking stelt op ‘YourEurope’.

“Elk lokaal bestuur vindt zijn eigen LPDC-module in het Loket voor Lokale Besturen van ABB. Ze kunnen er de algemene informatie die uit IPDC komt voor hun lokaal bestuur verder aanvullen” laat projectmanager Wouter De Cock weten. “De module is gekoppeld met de nieuwe versie van de Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) van Digitaal Vlaanderen. Zodra informatie rond dienstverlening in LPDC beschikbaar is, stroomt deze ook door naar IPDC en vervolgens naar YourEurope, het platform van Europa. Op deze manier kunnen lokale besturen met een minimale inspanning voldoen aan de bepalingen van de Single Digital Gateway.“

Al meer dan 250 lokale besturen hebben ondertussen de eerste stappen gezet.

Er volgen nog meer toepassingen

De Single Digital Gateway is niet de enige toepassing waarvoor de nieuwe producten- en dienstencatalogus wordt ingezet. Ook andere toepassingen zoals Mijn Burgerprofiel, het subsidieregister, Vlaanderen.be en het contactcenter 1700 maken al gebruik van de data die beschikbaar zijn in IPDC. En er komen er nog.

Volgend jaar bouwt Digitaal Vlaanderen samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) een nieuwe rechtenverkenner. Deze helpt gebruikers in hun zoektocht naar sociale rechten. De basis hiervoor zal de IPDC zijn.

Ook het gloednieuwe verenigingsloket dat volgend jaar gelanceerd wordt, zal informatie rond dienstverlening ophalen uit de IPDC. Momenteel bekijkt Digitaal Vlaanderen ook met het e-loketondernemers.be wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie?

https://productencatalogus-v3.vlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Single Digital Gateway voor lokale besturen