Vervlochten in ons dagelijkse leven

Uit het voorbeeld van OpenStreetMap blijkt dat we in het dagelijkse leven meer open data gebruiken dan we denken. Open data worden door de overheid in een open en machinaal leesbaar formaat ter beschikking gesteld. Ze kunnen vrij worden gebruikt, hergebruikt en herverdeeld. Op die manier wil de Vlaamse overheid informatie, die ze inzamelt in functie van haar werking, teruggeven aan de maatschappij. Organisaties zoals OpenStreetMap en ook steeds meer commerciële spelers maken er dankbaar gebruik van.

Digitaal Vlaanderen promoot de publicatie van open data en wil het gebruik van open data binnen en buiten de overheid stimuleren.

Rechtstreeks naar de getuigenis(opent in nieuw venster)

Meer info over open data(opent in nieuw venster)

OpenStreetMap(opent in nieuw venster)