Gedaan met laden. U bevindt zich op: DHMV I brondata Het Digitaal Hoogtemodel

DHMV I brondata

De DHMV I brondata bevat de originele hoogtepunten in de volle resolutie zoals ze zijn ingewonnen bij de opname van de airborne LiDAR missie in de periode 2001 - 2004.. De vliegstroken zijn toen variabel gevlogen volgens de indeling van de grote rivierbekkens. De puntdichtheid bedraagt minstens 1 punt / 4 m² en is gebiedsdekkend voor het Vlaams gewest, met uitzondering van enkele centrumsteden die stereoscopisch zijn ingemeten. Er is een minimale zijdelingse overlap van de vliegstroken.

Na de inwinning werden de LiDAR bestanden verder verwerkt tot geometrische correcte hoogtebestanden waarbij de dienstverlener een verdere classificatie naar maaiveld, niet-maaiveld en water op de originele punten heeft doorgevoerd en uitschieters heeft verwijderd. De DHMV I brondata werden in een latere fase in het LAZ formaat omgezet, gearchiveerd en verdeeld. Het LAZ formaat is de gezipte versie van het binaire LAS formaat dat specifiek gemaakt is om 3D puntenwolk data uit te wisselen tussen gebruikers. Meer info over LiDAR techniek en het LAS formaat vind je in DHM-ondersteuning.

Verdere informatie over deze dataset kan je ook terugvinden in de metadata beschrijving(opent in nieuw venster) van dit product

De gebruiker wordt verondersteld voldoende kennis te hebben om de ruwe data te hanteren en zelf de nodige controles voor zijn specifieke toepassing uit te voeren. Minder ervaren gebruikers worden daarom aanbevolen gebruik te maken van de DHMV I standaardproducten (enkel maaivelddata).

EODaS Open LiDAR portaal

Via het EODaS Open LiDAR portaal (opent in nieuw venster)wordt de LiDAR data van DHMV I en DHMV II aangeboden voor publieke download. De resulterende bestanden worden aangeboden in vliegstroken, opgesplitst in tiles (of tegels) van 500 meter. De gemiddelde puntendichtheid van deze vliegstrooktegels voor het DHMV-I is gemiddeld 1 pts/ 4 m², Iedere tegel wordt weergegeven in 1 bestand in het LAZ formaat. Het is ook mogelijk om de ruwe puntenwolken op een eenvoudige manier te integreren in een eigen applicatie.

Een uitgebreide handleiding voor de gebruiker: EODaS_Open LiDAR_Handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster)