Gedaan met laden. U bevindt zich op: Historiek en aanleiding Het Digitaal Hoogtemodel

Historiek en aanleiding

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I

De vraag naar nauwkeurige hoogtegegevens in Vlaanderen kwam voornamelijk van de waterbeheerders van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarom sloegen de Vlaamse waterbeheerders en het toenmalige OC-GIS-Vlaanderen in 2000 de handen in elkaar. Tussen 2000 en 2004 werden via laserscanning (1 punt per 4m²) en fotogrammetrie (1 punt per 100m²) gedetailleerde hoogtegegevens voor volledig Vlaanderen ingewonnen. Hierbij werden stroombekkens als inwinningseenheid gehanteerd.

De opbouw en het beheer van het DHMV I kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen:

  • het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), een afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (opdrachtgever);
  • de Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Water (opdrachtgever);
  • het AGIV (technische coördinator en uitvoerder van de kwaliteitscontroles op de aangeleverde tussenproducten en eindbestanden).

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II

Op 28 augustus 2012 vroeg Vlaams minister-president Kris Peeters het AGIV een actualisatie van het DHMV I op te zetten. Over de jaren is de inwinningstechnologie sterk geëvolueerd, hebben vele wijzigingen in het Vlaamse landschap plaatsgevonden en vragen nieuwe toepassingen steeds meer naar een grotere detailgraad. Het DHMV II wordt daarom gekenmerkt door een hogere detailgraad (16punten per m²) en gelijktijdig worden grootschalige luchtopnamen ingewonnen. Zo wordt een eerste stap gezet naar Vlaanderen in 3D.

Het DHMV II wordt volledig in eigen beheer door Digitaal Vlaanderen georganiseerd en wordt maximaal opengesteld voor gebruik bij partners binnen de Vlaamse overheid en daarbuiten.