Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groenkaart en Boswijzer Vlaanderen Remote sensing-projecten bij Digitaal Vlaanderen

Groenkaart en Boswijzer Vlaanderen

Groenkaart Vlaanderen

De Groenkaart Vlaanderen 2009, 2012, 2015, 2018 en 2021 geeft het groen in Vlaanderen weer in functie van het groenbeleid in Vlaanderen.

Deze groenkaart is een raster segmentatieclassificatie van de zomervlucht orthofoto’s uit 2009, 2012, 2015, 2018 en 2021​​​​​​​ in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een kaart aan te maken met de klassen “Niet groen”, “Landbouw”, “Laag Groen” (minder dan 3m) en “Hoog Groen” (meer dan 3m).

Op basis van de Landbouwgebruikspercelenkaart uit 2009, 2012, 2015, 2018 en 2021 (Departement Landbouw en Visserij) zijn “Laag Groen” en “Niet Groen” geclassificeerd als “Landbouw”. Dit betekent dat bv. bomen in landbouwgebied als “Hoog Groen” geclassificeerd zijn.

Digitale boswijzer Vlaanderen

Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden.

De Boswijzer is gerealiseerd op basis van diverse parameters van bovenstaande Groenkaart. Met de Boswijzer kan de toestand van de bossen geëvalueerd worden én het bosbeleid ondersteund worden. De boswijzer focust op bodembedekking en kan niet als een juridisch document beschouwd worden, om al dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.


U kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en Milieu > Bos.

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst WMS Agentschap Natuur en Bos(opent in nieuw venster).

Deze productdatasets worden via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) als open data ter beschikking gesteld.