Illustratie "hydrologisch gecorrigeerd DHMVII"
Van links naar rechts: LiDAR brondata met aanduiding van de waterlopen, Hydrologisch gecorrigeerd digitaal terrein model voor hydrologische model toepassingen, het hydrologisch afstromingsraster geeft de berekende afstroming van het water over land weer

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Departement Omgeving (VPO), werd een regionale workflow ontwikkeld voor het vervaardigen van een hydrologisch gecorrigeerde versie van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II). De resultaten vinden sinds 2020 hun toepassing enerzijds in de erosiemodellering en anderzijds de neerslag-afvoermodellering en droogtekartering binnen Vlaanderen.

Meer info : voorbeelden van water en droogtemodelleringsprojecten en studies waarbij de resultaten uit dit project worden gebruikt