In kader van de uitvoering en opvolging van oa het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2020 door het departement Landbouw en Visserij is Informatie Vlaanderen op basis van een proefproject gestart met de automatische kartering van landschapselementen in Vlaanderen. Vanuit de expertise en kennis binnen Digitaal Vlaanderen mbt de brondata DHMVII wordt momenteel in overleg met departement Landbouw en Visserij aan de hand van classificatie- en beeldverwerkingstechnieken een inventarisatie van LE voor Vlaanderen uitgevoerd. Doel is om deze gebiedsdekkende laag, met focus landbouwgebied, voor Vlaanderen in de loop van 2017 beschikbaar te stellen.

Een voorbeeld van enkele Landschapselementen :