Gedaan met laden. U bevindt zich op: Monitoring Kust Vlaanderen Remote sensing-projecten bij Digitaal Vlaanderen

Monitoring Kust Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen werkt in opdracht van Maritieme Dienstverlening en Kust – Afdeling Kust (MDK), aan de monitoring van de topografie van het strand, duinen, slikken en schorren.

De monitoring van het strand is belangrijk wegens continue zandafslag die zich voornamelijk voordoet bij stormen, en om de hoogte van de zeewerende duinen op te volgen. Elk jaar wordt hiervoor periodiek LiDAR-vluchten uitgevoerd waarbij een puntenresolutie van minstens 1 punt per 4 m² wordt gevraagd.

Periodisch wordt een LiDAR-vlucht voorzien over de kustduingebieden. Met behulp van deze hoogtedata worden voor het strand jaarlijkse hoogteverschilkaarten gemaakt en voor de duingebieden periodisch een vegetatiekaart.

In kader van calamiteiten (bv storm) worden specifieke vluchten voorzien, bv Storm Dieter.