Gedaan met laden. U bevindt zich op: Remote sensing technieken Earth Observation Data Science (EODaS)

Remote sensing technieken

Remote sensing is de techniek om informatie over objecten of fenomenen in te winnen (sensing) zonder ermee fysiek contact te maken (remote). De informatie wordt ingewonnen door middel van sensoren gemonteerd op een platform. Hetzij een satelliet (space borne), hetzij een bemand of onbemand (UAV*of RPAS**) vliegtuig (air borne), hetzij een rijdend/varend voertuig of een statief op de grond (terrestrisch).
*UAV = Unmanned Aerial Vehicle
**RPAS = Remotely Piloted Aircraft System

De actieve sensoren sturen electromagnetische straling uit en capteren de terugkerende straling (LiDAR, Radar). Passieve systemen detecteren de natuurlijke straling die uitgezonden of gereflecteerd wordt door objecten of hun omgeving (multispectrale, hyperspectrale, thermische).

Remote sensing wordt onder andere ingezet voor aardobservatie, klimatologie, archeologie, geologie, bathymetrie, studies van de atmosfeer, verkeersleiding, seismologie, ..

Meer uitleg over de verschillende sensor/platform combinaties en hun toepassingen kan gevonden worden in de vakliteratuur en organisaties (ESA, NASA).