Gedaan met laden. U bevindt zich op: Heradressering bij (vrijwillige) gemeentefusies Gebouwen- en Adressenregister

Heradressering bij (vrijwillige) gemeentefusies

Op 1 januari 2025 fuseren in Vlaanderen 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten.

Een aantal gemeenten krijgt een nieuwe gemeentenaam. In die gemeenten veranderen dus álle adressen. Daarnaast zijn er ook hernummeringen of herbenoemingen van straten gepland. Er mogen immers geen 2 dezelfde straatnamen in 1 gemeente zijn. De postcodes blijven wel overal behouden.

Het gaat om volgende gemeenten:

 • Antwerpen en Borsbeek
 • Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht
 • Bilzen en Hoeselt
 • Borgloon en Tongeren
 • De Pinte en Nazareth
 • Galmaarden, Gooik en Herne
 • Ham en Tessenderlo
 • Hasselt en Kortessem
 • Lochristi en Wachtebeke
 • Lokeren en Moerbeke
 • Melle en Merelbeke
 • Meulebeke en Tielt
 • Ruiselede en Wingene

Impact van een heradressering

Alle organisaties die werken met een adressenbestand, of beschikken over data met adresgegevens, ondervinden impact van deze heradressering. Voor alle data is het nodig af te wegen of de gegevens moeten worden bijgewerkt naar de nieuwe toestand. Een adres dat dient om correspondentie te versturen moet worden aangepast. Dit is ook nodig als het adres dient als aanduiding van de locatie waar bepaalde rechten of plichten gelden.

De afweging van de impact bekijken we vanuit 2 hoeken:

 • Verandering van de adrescomponenten “gemeentenaam”, “straatnaam”, “huisnummer”, “busnummer” en “postcode”.
 • Verandering van de identificatoren (bvb Adressenregister, BeSt-code, NIS-code)

In fuserende gemeenten veranderen de adrescomponenten waar de gemeentenaam verandert OF waar de straatnaam verandert OF waar het huisnummer/busnummer verandert. Bij de gemeentefusies veranderen geen postcodes.

Daarnaast zal bij de fusie van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht ook de provinciegrens veranderen. Dit heeft geen rechtstreekse impact op adressen maar kan wel andere gevolgen met zich meebrengen.

De identificatoren van gemeente, straatnaam en huisnummer/busnummer veranderen allemaal in de fuserende gemeenten.

Adreswijzigingen pro-actief verwerken

Alle gegevens over de adreswijzigingen zullen op voorhand bekend zijn. Alle adresbestanden kunnen dus pro-actief bijgewerkt worden. Dit zonder tussenkomst van burgers, ondernemingen of verenigingen.

De nieuwe gegevens zal je kunnen ophalen via het Adressenregister. Daarnaast zal Digitaal Vlaanderen ook verschilbestanden publiceren. Deze lijsten geven voor elk bestaand adres in de betrokken gemeenten aan wat het nieuwe adres wordt in de nieuwe toestand. Deze lijsten bevatten zowel de adrescomponenten als de identificatoren.

De eerste testversie van deze bestanden wordt verwacht in juni 2024.

Impact adreswijziging op burgers, ondernemingen en verenigingen

Een adreswijziging brengt steeds administratieve last mee voor betrokken burgers, ondernemingen en verenigingen. Deze last moet tot een minimum beperkt worden. Adreswijzigingen moeten daarom zoveel mogelijk pro-actief, zonder tussenkomst van de burger, onderneming of vereniging, worden doorgevoerd. Dit is de meest klantvriendelijke oplossing.

Een overzicht van reeds getroffen maatregelen en een aanbevolen actielijst voor fuserende besturen is te vinden in het draaiboek van het Agentschap Binnenlands Bestuur – zie paragraaf “3.13: Gemeentenaam en adreswijziging”.

Daarnaast stelt Digitaal Vlaanderen een life event scan op waarin de impact van de heradressering op burgers, ondernemingen en verenigingen zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk engagementen van betrokken instanties om de adreswijzigingen zelf door te voeren, zonder tussenkomst van de burgers, verenigingen of ondernemingen.

Het document is opgesteld als leidraad voor de fuserende besturen. De verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de burgers, ondernemingen en verenigingen ligt bij de besturen zelf, dit document kan hen daarin ondersteunen.

De eerste geactualiseerde versie(PDF bestand opent in nieuw venster) van de Life Event Scan werd in januari 2024 gepubliceerd. De LES zal periodiek bijgewerkt worden.

Impact op producten van Digitaal Vlaanderen

De impact op de producten van Digitaal Vlaanderen wordt in kaart gebracht en gecoördineerd aangepakt binnen het agentschap. Denk daarbij o.a. aan Gebouwen- en Adressenregister, Basiskaart Vlaanderen (GRB), Downloadtoepassing, MAGDA, Mijn Burgerprofiel, Wegenregister, Recht Van Voorkoop, Toegangs- en Gebruikersbeheer, …
Daarnaast wordt een stappenplan opgemaakt voor de fuserende besturen, met daarin de acties die zij zelf nog moeten ondernemen. Bedoeling is om dit tot een minimum te herleiden en de wijzigingen zoveel als mogelijk intern op te nemen.

Voor vragen en info: contacteer ons op digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en geef als onderwerp ‘Gemeentefusies’ mee.