Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners en afspraken Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Partners en afspraken

Het GIPOD is het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en verkeer (AWV), De Lijn, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders (VRN) en Digitaal Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling en de exploitatie van het GIPOD. De andere partners zullen het GIPOD enerzijds voeden met alle informatie over grondwerken, werken, evenementen en hinder op het openbaar domein. Anderzijds zullen zij het GIPOD optimaal gebruiken om de doelstelling ‘meer synergie en minder hinder’ te verwezenlijken.