Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raadpleegdiensten Ons GIS-aanbod

Raadpleegdiensten

Een raadpleegdienst publiceert kaarten via het internet. Kaarten zijn visuele voorstellingen van hun geografische informatie en mogen niet verward worden met de geografische data zelf. Digitaal Vlaanderen biedt verschillende raadpleegdiensten aan.

We onderscheiden twee soorten raadpleegdiensten:

 • diensten die on-the-fly beelden renderen op basis van de gewenste configuratie (lagen, projectie, grootte, begrenzing, opmaak, ...). Dergelijke diensten zijn cpu-intensief en zijn minder geschikt voor gebruik in toepassingen waar snelle responstijden van belang zijn.
 • diensten die vooraf gerenderde beelden (zogenaamde tegels) aanbieden. De grootte van de beelden, het beeldformaat, de verschillende schaalniveaus, de gebruikte projectie, de aangeboden lagen en de opmaak liggen vast. De tegels worden heel snel aangeboden en worden ook aan clientzijde gecached waardoor dergelijke diensten heel geschikt zijn voor toepassingen met snelle responstijden.

Digitaal Vlaanderen ondersteunt twee protocollen:

 • Web Map Service (WMS): on-the-fly rendering en attribuutinformatie;
 • Web Map Tile Service (WMTS): vooraf gerenderde tegels.

Wat is een WMS?

Web Map Services genereren op dynamische wijze beelden uit diverse datasets in jouw website, webtoepassing of desktoptoepassing. De WMS-diensten voldoen aan de WMS-standaard(opent in nieuw venster) (ISO19128), ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium (OGC) (opent in nieuw venster)en overgenomen door de International Organization for Standardization(opent in nieuw venster) (ISO).

De WMS-diensten aangeboden door Digitaal Vlaanderen ondersteunen verschillende versies van deze standaard (1.1.1, 1.3.0). Daarenboven zijn de versies 1.3.0 van deze services ook conform de INSPIRE-richtlijn voor raadpleegdiensten(opent in nieuw venster) (Netwerk Services).

Deze WMS-standaard definieert drie operaties:

 1. GetCapabilities: operatie die een XML-bestand met alle metadata inherent aan deze service weergeeft;
 2. GetMap: operatie die de kaart, de cartografische voorstelling van de achterliggende geografische data, weergeeft zoals gevraagd, rekening houdend met de al dan niet opgegeven parameters;
 3. GetFeatureInfo: operatie die extra attribuutinformatie over specifieke objecten op de kaart ter beschikking stelt voor een aangegeven locatie.

De drie bovenvermelde operaties kunnen opgestart worden vanuit een webbrowser via Uniform Resource Locators (URL’s).
WMS-diensten kunnen via verschillende GIS-viewers aangesproken en voorgesteld worden.

Wat is een WMTS?

Een Web Map Tile Service (WMTS) is een OGC-standaard (opent in nieuw venster)voor tegeldiensten.

Wat is een INSPIRE-raadpleegdienst?

De Europese richtlijn INSPIRE(opent in nieuw venster) legt voor INSPIRE-gegevens specifieke regels op aan de raadpleegdiensten(opent in nieuw venster) die deze data ontsluiten. Digitaal Vlaanderen biedt INSPIRE- en GDI-Vlaanderen-compatibele raadpleegdiensten. Kenmerkend voor deze webdiensten is dat het:

 • enkel voor WMS van toepassing is
 • vanaf versie WMS 1.3.0
 • publiek en gratis aangeboden wordt met respect voor de gebruiksvoorwaarden van de gegevens
 • naast de gebruikelijke visualisatie volgens de legende van het product ook de INSPIRE voorgeschreven visualisatie aangeboden worden via een extra SLD

Deze diensten presenteren gegevens die vallen onder de thema’s van de diverse annexen van de INSPIRE-richtlijn en zijn zo gegroepeerd.

Bèta-diensten

Voor elke dienst in productie biedt Digitaal Vlaanderen ook een bèta-dienst aan. Deze bèta-dienst kan gebruikt worden om implementaties tijdens de ontwikkelingsfase van toepassingen te testen. De betreffende bèta-diensten kunnen aangesproken worden via de productie-URL waarbij ‘vlaanderen’ aangepast wordt naar ‘beta-vlaanderen’.

Voor deze diensten garandeert Digitaal Vlaanderen niet dezelfde beschikbaarheid en performantie als voor de diensten in productie. Voor specifieke testscenario’s, bv. loadtesten, contacteer digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).