Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gecentraliseerde toegang voor een vlottere werking Geopunt

Gecentraliseerde toegang voor een vlottere werking

Aanbod

Het geoportaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commerce-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden.

Voordelen

Door het voorzien van een geografische data-infrastructuur die tegemoetkomt aan de noden van de verschillende besturen kan de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende besturen vlotter verlopen. Hierdoor kunnen gegevens sneller geactualiseerd, verwerkt en ter beschikking gesteld worden. Dit leidt tot een beter en sneller beslissingsproces binnen de overheid, en uiteindelijk tot een betere dienstverlening voor de burger en de bedrijven.

Bij het plannen en uitvoeren van wegenwerken moet een infrastructuurbeheerder of het uitvoerend bureau vandaag te rade gaan bij verschillende overheden om de noodzakelijke informatie te bekomen. Door een gecentraliseerd toegang tot de beschikbare informatie zal het veel gemakkelijker zijn om de relevante informatie op te sporen en aan te wenden. De kosten dalen en zowel het bedrijfsleven als de overheid halen hier voordeel uit. Het wegwerken van toegangsdrempels tot de informatie zal de werkzaamheden vlotter laten verlopen zodat ook de maatschappelijke hinder beperkt wordt.

Europees kader

Het geoportaal vormt het Vlaams knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE richtlijn.