Gedaan met laden. U bevindt zich op: Organisatie en wettelijk kader Geopunt

Organisatie en wettelijk kader

GDI-decreet

Geopunt is de website van het samenwerkingsverband voor geografische informatie binnen de Vlaamse overheid, met name GDI-Vlaanderen (GDI = Geografische Data-infastructuur). In de rol van geografische dienstenintegrator en als uitvoerend orgaan van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen staat Digitaal Vlaanderen in voor de realisatie en het onderhoud van Geopunt. De opdracht van Digitaal Vlaanderen om het Geopunt-portaal uit te bouwen is decretaal geregeld. De Vlaamse Regering heeft op 20 februari 2009 het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet), dat op 11 februari 2009 was aangenomen door het Vlaams Parlement, bekrachtigd en afgekondigd.

Europees kader

De Vlaamse Regering realiseert met het GDI-decreet(opent in nieuw venster) ook de omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrijdende Europese geografische data-infrastructuur. Het is belangrijk dat de geografische informatie die noodzakelijk is voor het algemene belang, ter beschikking wordt gesteld aan, en vlot raadpleegbaar is voor alle bestuursniveaus: zowel binnen Vlaanderen en België als binnen de Europese Unie.

Bovendien is een brede toegang tot die geografische gegevens voorzien voor de burger. Op vlak van de uitbouw van geografische gegevens is de Vlaamse overheid trouwens één van de pioniers in Europa.

Het belang van geografische gegevens voor verantwoorde besluitvorming

Het belang van geografische gegevens voor overheid, bedrijven en de burger neemt almaar toe. Verantwoorde besluitvorming inzake grondgebonden materies slaagt alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele, juiste en betrouwbare informatie. Het plannen van een nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een fietsroutenetwerk, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke infrastructuurwerken, en de gezondheidsindicatoren in een ruimtelijk verband, zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de beschikbaarheid van accurate geografische gegevens onmisbaar zijn bij de ondersteuning van beleidskeuzes.

Naar een grotere efficiëntie

Het GDI-decreet is opgebouwd rond het concept “authentieke geografische gegevens”. Dit zijn gegevens waarvan de Vlaamse Regering de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid heeft gecertificeerd. Twee andere cruciale concepten van het nieuwe decreet zijn het “decentrale beheer” en de “meervoudige” toegang. Dit betekent dat geografische gegevens beheerd worden op het bestuurlijke niveau waar dat het meest efficiënt kan, maar dat de gegevens vervolgens wel maximaal worden gedeeld via een netwerkmodel. Dit moet leiden tot een grotere efficiëntie bij de werking van de overheid en de contacten met de burger.