Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatiecatalogus Onze oplossingen

Informatiecatalogus

De Informatiecatalogus bevat hét complete overzicht van alle informatie waarover instanties in Vlaanderen beschikken. Zo zorgt de Informatiecatalogus voor een verhoging van de vindbaarheid van Vlaamse data en services. 

De Informatiecatalogus draagt bij aan een beter, een efficiënter en een vereenvoudigd informatiemanagement bij overheidsinstanties. Dit zorgt tegelijk voor een betere dienstverlening aan burgers, ondernemers en organisaties.

Overheden worden steeds meer digitaal en de Informatiecatalogus maakt de metadata van deze digitale informatie toegankelijk. De Informatiecatalogus draagt bij tot organisatorische en semantische interoperabiliteit (o.a. via standaardisatie).

Door data, diensten (services) en toepassingen te beschrijven, wijs je gebruikers de weg doorheen het aanbod aan geografische informatie en open data. Welke gegevens zijn beschikbaar? Waar kan ik ze vinden? Wat zijn de gebruiksvoorwaarden? Hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? Metadata beantwoordt deze vragen, voorkomt dat data meermaals wordt aangemaakt en zorgt er voor dat informatie snel kan gevonden worden.

Wat zijn metadata?

De letterlijke betekenis van ‘metadata’ is ‘data over data’, of dus beschrijving(en) van data en dus niet de gegevens zelf. ‘Meta’ van het Griekse ‘μετά’ wordt gebruikt om aan te geven dat het een abstractie is van iets, gebruikt om deze aan te vullen.

Metadata beschrijven de kenmerken van de beschikbare geografische gegevens en/of services (identificatie, inhoudelijke beschrijving, geografische begrenzing, distributiegegevens, eigenaar, …) of van de Vlaamse Open data.

De metadata wordt bijgehouden in een metadatarecord. Een metadatarecord is als het ware de ‘bijsluiter’ van een dataset of service. Zoals de bijsluiter van een geneesmiddel de samenstelling en de gebruiksvoorschriften bevat, bevat een metadatarecord een technische beschrijving van o.a. de inhoud, structuur, kwaliteit en/of zelfs de gebruiksbeperkingen van de data of diensten. In beide gevallen is het lezen van de bijsluiter noodzakelijk voor een correct gebruik van het product. Het bijhouden van metadatarecords gebeurt via een metadatacenter.

Metadata zoeken en raadplegen

Meer weten over metadata

Metadatacenters voor beheerders van data en services

Ondersteuning en downloads