Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat brengt 2023 voor de Interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus? Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC)

Wat brengt 2023 voor de Interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus?

Op 3 maart 2023 lichtten Digitaal Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur hun plannen toe voor de Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) en de Lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC). Hierna vindt u de belangrijkste topics samengevat.

Waar ligt de klemtoon in 2023?

Alle relevante producten en diensten beschikbaar maken via de nieuwe IPDC

In 2022 lag de focus op producten en diensten die gevat zijn door de Europese Single Digital Gateway verordening. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 zijn alle producten en diensten die beschikbaar zijn in de oude versie van IPDC ook beschikbaar in de nieuwe. En zo is meteen ook voor alle producten en diensten waar lokale besturen een rol in spelen de basisinformatie als concept beschikbaar. Tegen half 2023 kunnen lokale besturen die bijkomende concepten eenvoudig aanvullen met hun specifieke informatie. Bovendien zullen ook OCMW’s en verzelfstandigde vormen van lokale besturen info over hun producten en diensten eenvoudig kunnen ontsluiten.

In 2022 werd het pad geëffend

In 2022 zag de nieuwe versie van de IPDC het levenslicht samen met een nieuw datamodel gebaseerd op gelinkte open data standaarden. Daardoor is IPDC duurzaam en schaalbaar naar de toekomst. Tegelijk werd ook ingezet op het capteren van de informatie over producten en diensten van lokale besturen. Dat kan sinds het najaar van 2022 via een LPDC-module in het loket voor lokale besturen of door de informatie als gelinkte open data te ontsluiten uit oplossingen die lokale besturen nu al gebruiken.

IPDC stelde zich in 2022 reeds tot doel om op termijn alle informatie over alle producten en diensten van alle overheden in Vlaanderen op mens- en machineleesbare manier virtueel te verzamelen en op een eenvoudige manier voor hergebruik ter beschikking te stellen.

Je of u? Het maakt niet meer uit!

Sommige overheden houden ervan om hun bezoekers in de u-vorm aan te spreken. Veel lokale besturen gebruiken liever de je-vorm. Tegen de tweede helft van 2023 zorgen we ervoor dat lokale besturen niet meer elk individueel alle informatie moeten omzetten naar die je-vorm. We zorgen voor een oplossing die lokale besturen eenvoudig laat kiezen welke vorm zij gebruiken om hun informatie aan te vullen. We starten ook een analyse om steeds over beide varianten naast elkaar te kunnen beschikken zonder meerwerk voor de beheerder.

Beheer je contactinfo 1 keer

Lokale besturen zullen in de toekomst hun contactinformatie niet voor elk product individueel opnieuw moeten ingeven. We gaan voor het only once-principe en voor maximaal hergebruik. We werken daarvoor samen met reeds bestaande initiatieven. Dat is ook efficiënter als er iets wijzigt aan die contactinfo.

Informatie up-to-date houden

Voor producten of diensten waarvan de informatie voor veel lokale besturen grotendeels dezelfde is, voorzien we concepten. Van zo’n concept maakt een lokaal bestuur zijn eigen instantie en verrijkt die instantie met specifieke informatie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat aanpassingen aan concepten eenvoudig kunnen overgaan naar instanties. We zullen de functionaliteiten daarvoor stapsgewijs analyseren en indien mogelijk verder laten evolueren.

Maximaal decentraal mét ondersteuning

In 2023 streven we steeds meer naar het principe dat de overheid die eigenaar is van de info, die info ook zelf in de IPDC en LPDC kan beheren. Zo krijgen we de grootste garantie op up-to-date informatie. We zullen ook een goed uitgewerkt info- en opleidingsaanbod voorzien zodat iedereen beslagen aan de dag komt en voldoende ondersteuning kan krijgen. Daarnaast ontwikkelen we een functionaliteit zodat burgers, ondernemers of verenigingen die de informatie consulteren, ook hun feedback kunnen geven. Op die manier zorgen we er samen voor dat de informatie steeds meer heerlijk helder wordt.

We willen informeren op maat

Elke burger, ondernemer of vereniging krijgt liefst de meest relevante informatie voor zijn specifieke situatie. Daarom willen we informatie een pak slimmer capteren dan vandaag, vooral als het gaat om de voorwaarden waar iemand aan moet voldoen om een product of dienst te kunnen gebruiken,. Die informatie moet maximaal gestructureerd, herbruikbaar en machineleesbaar zijn, leesbaar blijven voor mensenogen én eenvoudig beheerd kunnen worden. Een stevige uitdaging die we met plezier aangaan.

En nog veel meer

Bij alle evoluties van de IPDC en LPDC zetten we in op innovatie. We kijken onder andere of artificiële intelligentie (AI) een waardevolle rol kan spelen om efficiënt alle informatie up-to-date te houden. Zo hopen we dat AI een hulp kan zijn in de slimme, maar flexibele toekenning van thema’s of tags, of voor de vertaling van informatie naar het Engels (indien nodig voor Europa). We zullen productpakketten introduceren. We zorgen dat ook niet-publieke producten en diensten een plaats kunnen krijgen, alsook informatie over publieke producten en diensten die eigenlijk niet overal getoond moet worden. We blijven voortdurend investeren in de verbetering van onze front-end oplossingen. We zullen actief de federale overheid benaderen om ook efficiënt over informatie over hun producten en diensten te kunnen beschikken. En we kijken hoe we de gelinkte open data uit de lokale besluiten kunnen versterken met info uit LPDC en vice versa.

Er staan ook nog kleinere of minder prioritaire uitdagingen op onze roadmap, zoals je kan zien in onderstaande afbeelding:

Contacteer ons met al uw vragen

Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be