Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) Onze oplossingen

Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC)

De lokale en provinciale besturen zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Zij hebben nood aan correcte informatie over alle overheidsproducten en -diensten. De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) biedt een overzicht van de verschillende dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid.

Waarom IPDC?

De verschillende overheden binnen Vlaanderen (federale overheid, Vlaamse overheid, provincies en gemeenten) bieden heel wat dienstverlening aan richting burgers, ondernemers en verenigingen. Voor burgers, ondernemers en verenigingen is het niet eenvoudig om hier hun weg in te vinden.

  • Via de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) verzamelen we overheidsdienstverlening van alle overheidsniveaus die beschikbaar is op het Vlaamse grondgebied.

  • Afnemers kunnen deze brongegevens (her)gebruiken, bijvoorbeeld op websites van gemeenten, in verschillende e-loketten zoals MijnBurgerprofiel en het Verenigingsloket, de vernieuwde Rechtenverkenner(opent in nieuw venster) of op Your Europe (Single Digital Gateway)(opent in nieuw venster). Ze kunnen die gegevens ook verrijken met aanvullende informatie, bv. eigen contactgegevens.

  • Zo wordt de informatie over overheidsdienstverlening op één plaats up-to-date gehouden, wat heel wat werk uitspaart. Bovendien krijgen burgers, ondernemers en verenigingen steeds dezelfde up-to-date informatie te zien, ongeacht de website die ze raadplegen.

Belangrijke verbeteringen in versie 3

Zelf aan de slag met IPDC

Feedback over IPDC?