Sinds kort is een nieuwe versie (IPDC v3) beschikbaar. Momenteel bevat deze enkel producten relevant voor de single digital gateway (SDG). Zeer binnenkort zal ook alle andere informatie overgebracht worden naar deze nieuwe versie

Wil je een nieuwe automatische koppeling met IPDC bouwen? Dan raden we je aan de ontwikkeling reeds te doen voor IPDC v3. Neem hiervoor contact op met digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Wat is een overheidsproduct?

De IPDC biedt een beknopte omschrijving van ‘producten’ van de overheid. Een overheidsproduct wordt gedefinieerd als elke

  • overheidsdienstverlening
  • aan een externe doelgroep (burgers, ondernemingen, verenigingen, lokale besturen of andere organisaties),
  • aan meerdere klanten (dienstverlening op maat van één specifieke klant wordt niet meegenomen),
  • waarbij er interactie is tussen de klant en de dienstverlenende overheid (dit kan niet alleen een aanvraag door bijvoorbeeld een burger zijn, maar ook een automatische toekenning van een premie).

Waarom gebruik maken van IPDC?

Alle overheden kunnen gebruik maken van de productfiches uit de productencatalogus om zo:

  • zelf op de hoogte te blijven van de Vlaamse, federale en lokale dienstverlening,
  • hun eigen website up-to-date te houden,
  • de communicatie met hun klanten te verbeteren,
  • hun dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

Toegang en gebruik

Medewerker aan het werk in het contactcenter
© Joris Casaer

Gebruik maken van de IPDC kan op verschillende manieren:

Entiteiten binnen de Vlaamse overheid kunnen toegang krijgen tot de IPDC via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster). Daarin heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Die kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun rechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen…

Andere overheidsdiensten nemen contact op via het service desk-portaal(opent in nieuw venster).

Beheer van producten

De Vlaamse producten in de productencatalogus worden aangemaakt en beheerd in de redactieomgeving van het Webplatform. In die omgeving wordt ook Vlaanderen.be beheerd.

Entiteiten binnen de Vlaamse overheid kunnen redactierechten toekennen aan hun medewerkers via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster). Vervolgens krijgen de nieuwe redacteurs een opleiding in de redactieomgeving van Digitaal Vlaanderen.

Meer informatie

Meer uitleg over het gebruik van de productencatalogus vindt u in de handleiding voor de IPDC en in de technische documentatie voor de webservices.

Hebt u vragen over de IPDC of wilt u feedback geven op de producten, dan kunt u dat melden via het service desk-portaal(opent in nieuw venster).