Gedaan met laden. U bevindt zich op: Melding doen Uw gemeente app verrijken: overzicht mogelijke integraties

Melding doen

Melding doen via de LB-bus (V-ICT-OR)

Bent u klant bij V-ICT-OR, dan kunt u meldingen via de servicebus (LB-bus) ontvangen. Neem contact op met uw klantenbeheerder bij V-ICT-OR. Zij zorgen voor deze integratie en houden ons hiervan op de hoogte.

Melding uit de app ontvangen via LB365, Topdesk of 3P

Hiervoor heeft u een connectie nodig met de LB-bus van V-ICT-OR, zodat u kunt integreren via API om meldingen te ontvangen. De LB-bus stuurt de melding door naar LB365, Topdesk of 3P. Neem contact op met uw klantenbeheerder bij uw dienstenleverancier(s).

Zorg ervoor dat u tijdens de opzet van meldingen geen dubbele categorieën creëert.

Meldpunt Wegen (Agentschap Wegen en Verkeer) “Gebrek aan de weg”

Na activatie van deze functionaliteit bevat het overzichtsscherm “Melding doen” van uw app een nieuwe hoofdcategorie “Gebrek aan de weg”. Deze categorie wordt helemaal bovenaan de lijst geplaatst.

Naar analogie met andere meldingen kan een gebruiker de melding aanvullen met locatie, foto’s, beschrijving en een categorie zoals voorzien door het Agentschap Wegen en Verkeer.

De melding wordt altijd eerst verstuurd naar AWV. Zij controleren vervolgens de locatie bij een melding in realtime: gaat het om een gewestweg, om een lokale weg of werd er geen locatie toegevoegd? Wanneer het over een lokale weg gaat, dan stuurt AWV de melding door naar u.

Stuur hiervoor een e-mail naar aansluitingen.mijnburgerprofiel@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Meldingen ontvangen als gestructureerde mail

Heeft u zelf nog geen meldingensysteem of bestaat er voor uw systeem nog geen integratie met Mijn Burgerprofiel, dan kunnen lokale meldingen naar u verstuurd worden als gestructureerde mail. Die mails kunnen (deels) automatisch worden verwerkt in uw eigen back-office, indien relevant. De opzet van die mails gebeurt in overleg met Digitaal Vlaanderen.

Stuur hiervoor een e-mail naar aansluitingen.mijnburgerprofiel@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).